Innvilget voldsoffererstatning etter voldtekt

Innvilget voldsoffererstatning etter voldtekt

Du kan ha krav på erstatning dersom du har vært utsatt for en voldshandling. Erstatning kan kreves fra gjerningspersonen eller gjennom søknad til Kontoret for Voldsoffererstatning.

For å kunne ha krav på voldsoffererstatning må voldshandlingen være anmeldt til politiet. Videre er utgangspunktet at erstatningskravet må tas med i straffesaken. Imidlertid er det mange voldssaker som henlegges, ofte på bevisets stilling, og det vil derfor ikke bli en straffesak hvor erstatningskravet kan fremsettes. Da er det en søknad til Kontoret for Voldsoffererstatning som kan være aktuelt.

Advokat Helle Brabrand ble oppnevnt som bistandsadvokat for fornærmede i en overgrepssak. Det ble innvilget voldsoffererstatning på i underkant av kr 160.000,- for en klient som hadde vært utsatt for voldtekt.

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS bistår i voldssaker og kan hjelpe deg med å søke voldsoffererstatning. Du kan ha krav på fri rettshjelp, og vi kan i relevante tilfeller søke om å bli oppnevnt som bistandsadvokat.

Hvis du har vært utsatt for vold eller overgrep – ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.