Erstatning etter arbeidssykdom

Erstatning etter arbeidssykdom

Klient fikk tilkjent erstatning etter påvist yrkessykdom. Advokat Skjerpen bistod klient gjennom prosessen.

Yrkessykdom

Klient fikk kols som følge av et langt arbeidsliv og klarte ikke lengre å stå i jobb. Han ble 100% ervervsufør. Etter at saken hadde pågått i flere år kontaktet klient advokat Skjerpen. Det første som skjedde var at selskapet avslo saken, med begrunnelsen at det var andre forhold enn yrkessykdommen som var årsaken til den ervervsmessige uførheten. Dette godtok ikke denne siden, og beslutningen ble påklaget. Etter å ha forhandlet med selskapet endte klient opp med en erstatning på nesten kr. 1.200.000,- i tillegg til at selskapet dekket saksomkostningene til klient.

Yrkesskade – dekning av advokat

Ved en godkjent yrkesskade/yrkessykdom dekkes i mange tilfeller utgifter til advokat av forsikringsselskapet. Har du en sak er det gratis å ta kontakt for å få vurdert din sak. Ring oss på telefon 24 02 20 20 send en e-post til post@aladvokat.no