Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

Har du oppdaget skjeggkre i boligen din? Da har du fått en uvenn det er svært vanskelig å bli kvitt. Skjeggkre har kommet for å bli og gjorde for alvor sitt inntog i Norge omkring 2013. Om du har bodd i boligen din i rundt 5 år og nylig oppdaget skjeggkre, er problemet mest sannsynlig ditt. Om du kjøpte boligen for noen uker eller måned siden, blir problemet fort selger sitt. Selger tegner som regel eierskifteforsikring og din reelle motpart vil da som regel være Norwegian Claims Link eller Protector. Hva gjør disse selskapene? Som i de andre sakene avviser de ansvar og finner en knagg å henge saken på. Denne knaggen heter som regel "det foreligger ingen mangel etter avhendingsloven". Skal du ta dette svaret for god fisk? Våre boligadvokater med ekspertise innen boligrett er samstemte – alle svarer "NEI". Nedenfor vil du se hvorfor. Har du allerede skjønt at du har en sak kan du selvsagt ta kontakt med oss for en nærmere vurdering. Dette er naturligvis uforpliktende og gratis. Vi hjelper deg gjerne og komme i gang med din boligsak.

Austin Lyngmyr – vi tar boligsaker over hele landet uten ekstra kostnad ved rettslig behandling

Dom fra Agder lagmannsrett – prisavslag for varig verdiminus ikke gitt. Hva nå? 

Først og fremst. I 2019 ble det avsagt en dom fra Agder lagsmannrett som kan indikere at det er vanskeligere å vinne frem med disse sakene nå enn før. Lagmannsretten ville ikke gi prisavslag for varig verdiminus ved boligen, da de i denne konkrete saken mente det ikke var ført bevis for et varig  verditap ved boligen. Dommen kan sees på som er skjerpelse av beviskravet, men det er viktig å være klar over at alle saker har sitt eget faktum og potensielt unike faktorer. Dommen fra Agder lagsmannsrett kan således ikke ukritisk tas til inntekt for at skjeggkre ikke lenger er en mangel som kan gi kompensasjon for varig verdiminus.

Husk også at det kan koste en del å sanere, og opplysningssvikt om skjeggkre rammes av mangelsbildet i avhendingsloven.

Prisavslag skjeggkre – sakens gang i et nøtteskall

Har du mistanke om at det er skjeggkre i boligen må du straks melde fra til selger og eierskifteselskapet – skriftlig. Bruk gjerne e-post. Få frem at du ønsker å klage/reklamere og hvorfor. Årsaken er naturligvis at du mistenker skjeggkre –forekomst og at du som følge av dette vil kreve dekket utgifter til forsøk på å rydde dem ut, samt kreve dekning for det verdiminuset skjeggkre utgjør. Vi anbefaler at man krever prisavslag og kommer nærmere tilbake til størrelsen på prisavslaget. Om du er usikker på disse punktene kan du ta kontakt med oss for nærmere avtale om å inngi en enkel reklamasjon. Så snart reklamasjon er inngitt er neste faste å kartlegge. Du må bestille limfeller og plassere ut minst fire feller i hvert rom. Limfeller kan bestilles fra flere steder. Vi har god erfaring med Skadedyrbutikken. Hensikten med limfellene er å fange dyr for å kartlegge alder, hvor de befinner seg i boligen og om det foregår reproduksjon. Fellene bør stå ute i 2-4 uker. Parallelt med undersøkelsen anbefaler vi at du tar kontakt med Mycoteam. Mycoteam må analysere skadebildet. Videre bør du ta kontakt med oss for å sørge for at dokumentasjonsfasen går riktig for seg opp imot det juridiske. Dessverre har vi sett at enkelte ikke kontakter verken advokat, eierskifteselskap eller andre instanser og ødelegger saken sin. Vi tar ikke noe betalt for en enkel veiledning i tidlig fase. Og husk: forsikringen din dekker utgifter til advokat, minus egenandel. Denne er svært beskjeden sammenliknet med det prisavslaget du potensielt står overfor.

Prisavslag skjeggkre – hvor mye?

«Skjeggkre gir ikke et verdiminus», sier eierskifteselskapene og de har sine fast «unnskyldninger» sammen med en rekke andre mer kreative unnskyldninger i skjeggkre-saker. En gjenganger er at skjeggkre kan saneres bort. Dessverre er det mange som tror at skjeggkreene blir borte bare man sprayer med litt gift, støvsuger godt og bruker noen limfeller over tid. Sannheten er at det ofte er svært vanskelig å bli kvitt dem. De kommer tilbake etter en tid. Mycoteams egne forsøk tilsier at man må påregne å leve med krypene i mange år. Imidlertid vil man ved innsats kunne redusere bestanden. Eierskifteselskapene vil tilsynelatende konstruere et akseptabel normalnivå – men, hva vil det si? Dette nivået er vel null med mindre du fikk beskjed om skjeggkre – forekomst før du kjøpte boligen? Hva prisavslaget bør ligge på må vurderes konkret. Vi har imidlertid sette eksempler på flere hundretusen kroner i prisavslag i skjeggkre – saker. Eierskifteselskapene mener at skjeggkre nå er så vanlig at man nærmest må regne med det. Dette stemmer ikke. Selv om skjeggkre er mer utbredt enn noensinne har markedet på ingen måte tatt inn over seg insektet som en vanlig passasjer som følger med på kjøpet. At noen velger å kjøpe en bolig med skjeggkre er imidlertid ingen hemmelighet. Poenget er at de da har tatt et bevisst valg og det er naturligvis anledning til. Poenget er at den alminnelige boligkjøper ikke ønsker bolig med skjeggkre.

 

NB: velg en advokat som kan skjeggkre – saker

Vil du kreve prisavslag i skjeggkre-sak? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende vurdering. NB: din forsikring dekker utgifter til advokat. Kontakt oss gratis for nærmere vurdering.