Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd og gitt selgersiden medhold. Situasjonen rundt skjeggkre er fortsatt noe uavklart. Tiden hvor forsikringsselskapene betalte ut store summer uten kamp er imidlertid over.

Austin Lyngmyr – vi tar boligsaker over hele landet uten ekstra kostnad ved rettslig behandling

Dom fra Agder lagmannsrett – prisavslag for varig verdiminus ikke gitt. Hva nå? 

Først og fremst. I 2019 ble det avsagt en dom fra Agder lagsmannrett som kan indikere at det er vanskeligere å vinne frem med disse sakene nå enn før. Lagmannsretten ville ikke gi prisavslag for varig verdiminus ved boligen, da de i denne konkrete saken mente det ikke var ført bevis for et varig  verditap ved boligen. Dommen kan sees på som er skjerpelse av beviskravet, men det er viktig å være klar over at alle saker har sitt eget faktum og potensielt unike faktorer. Dommen fra Agder lagsmannsrett kan således ikke ukritisk tas til inntekt for at skjeggkre ikke lenger er en mangel som kan gi kompensasjon for varig verdiminus.

Husk også at det kan koste en del å sanere, og opplysningssvikt om skjeggkre rammes av mangelsbildet i avhendingsloven.

Prisavslag skjeggkre – sakens gang i et nøtteskall

Har du mistanke om at det er skjeggkre i boligen må du straks melde fra til selger og eierskifteselskapet – skriftlig. Bruk gjerne e-post. Få frem at du ønsker å klage/reklamere og hvorfor. Årsaken er naturligvis at du mistenker skjeggkre –forekomst og at du som følge av dette vil kreve dekket utgifter til forsøk på å rydde dem ut, samt kreve dekning for det verdiminuset skjeggkre utgjør. Vi anbefaler at man krever prisavslag og kommer nærmere tilbake til størrelsen på prisavslaget. Om du er usikker på disse punktene kan du ta kontakt med oss for nærmere avtale om å inngi en enkel reklamasjon. Så snart reklamasjon er inngitt er neste faste å kartlegge. Du må bestille limfeller og plassere ut minst fire feller i hvert rom. Limfeller kan bestilles fra flere steder. Vi har god erfaring med Skadedyrbutikken. Hensikten med limfellene er å fange dyr for å kartlegge alder, hvor de befinner seg i boligen og om det foregår reproduksjon. Fellene bør stå ute i 2-4 uker. Parallelt med undersøkelsen anbefaler vi at du tar kontakt med Mycoteam. Mycoteam må analysere skadebildet. Videre bør du ta kontakt med oss for å sørge for at dokumentasjonsfasen går riktig for seg opp imot det juridiske. Dessverre har vi sett at enkelte ikke kontakter verken advokat, eierskifteselskap eller andre instanser og ødelegger saken sin. Vi tar ikke noe betalt for en enkel veiledning i tidlig fase. Og husk: forsikringen din dekker utgifter til advokat, minus egenandel. Denne er svært beskjeden sammenliknet med det prisavslaget du potensielt står overfor.