DNB Eiendom AS dømt for brudd på god meglerskikk

DNB Eiendom AS dømt for brudd på god meglerskikk

DNB Eiendom AS solgte en bolig på Tåsen i Oslo. Boligen ble bygd i 1979 og det var opplyst at tomten var på 885 m2. DNB Eiendom markedsførte boligen med stor tomt på 885 m2.

DNB Eiendom AS – oppga ikke utnyttelse av tomten

Megler i DNB Eiendom AS oppga ikke utnyttelsen av tomten før på kontraktsmøte. I brev fra Oslo kommune kunne megler se at en del av tomten gikk over veien og bort til parken. Det var 22,7 % av det totale tomteareal som gikk bort. Megler i DNB Eiendom AS tilbakeholdt disse opplysningene for kjøper frem til kontraktsmøte.

Påstandsgrunnlag mot DNB Eiendom AS

Advokat Thor Gunnar Austin bistod kjøper mot DNB Eiendom AS. Det ble anført at kjøper ikke fikk opplysninger om at 22,7 % av tomten var belagt med fortau og offentlig vei. Verken salgsdokumentasjon eller annet inneholdt opplysninger om dette. Slike opplysninger ble heller ikke gitt på visning. Det ble anført manglende opplysninger om forholdet som innebærer brudd på god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3, og brudd på eiendomsmeglingsloven § 6-7. Videre ble det anført at det forelå et strengt ulovfestet profesjonsansvar for eiendomsmeglere.

DNB Eiendom AS anførte at det var gitt opplysninger og at det ikke forelå brudd på eiendomsmeglingsloven § 6-3 eller § 6-7.

Dom Oslo Tingrett – 16-202314TVI-OTIR/07  

Oslo Tingrett kom frem til at megler ikke hadde fremlagt opplysningene om tomten før på kontraktsmøte. Ved aksept av budet var det inngått en forpliktende avtale og det var da for sent å fremlegge opplysningene etter aksept av budet. Retten kom frem til at det forelå brudd på god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven. DNB Eiendom ble dømt til å betale kr 180 000 i erstatning til kjøper, samt at DNB måtte dekke saksomkostningene med kr 200 000.

DNB Eiendom hadde byttet advokat tre ganger i saken. Under behandlingen i Oslo Tingrett var DNB Eiendom representert av advokatfirmaet BAHR.

Om du har en sak der du mener megler har gjort en dårlig jobb, er du velkommen til å kontakte våre eiendomsadvokater. Vi tar en gratis gjennomgang for å se om du har en sak å gå videre med.