Seier i Hålogaland lagmannsrett

Seier i Hålogaland lagmannsrett

Advokat Andreas Ringstad bisto Glenn Johansen i sak som omhandlet motorhavari etter reparasjon på merkeverksted. Noen måneder etter reparasjon på motor oppstod totalhavari. Tvisten gjaldt da først og fremst hva som var årsaken til havariet og hvilken part som var å anse som ansvarlig.

Årsak til havariet

Klient kontaktet Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma høsten 2015 etter at han hadde fått avvist sin reklamasjon hos verkstedet etter at det hadde oppstått totalhavari på bilens motor. Noen måneder tidligere var bilen inne til reparasjon på motor hos verkstedet. Reklamasjon ble avvist da det ble hevdet at årsaken til havariet skyldtes forhold på forbrukerens side. Advokat Andreas Ringstad etablerte oppdrag med klient og har bistått siden.

Langvarig tvist

Saken ble først brakt inn til Forbrukerrådet, som konkluderte med at verkstedet var ansvarlig og at klient hadde krav på å få hevet tjenesten og tilbakeført kostnadene knyttet til motorreparasjonen. Verkstedet aksepterte ikke dette og saken havnet da i Trondenes tingrett i Harstad. Klient ble gitt fullt medhold. Verkstedet anket imidlertid saken til lagmannsretten. Følgelig ble dette en langvarig tvist for klient, og bilen ble stående uten å bli reparert. Verkstedet brukte betydelige ressurser på saken i lagmannsretten og førte en rekke sakkyndige vitner slik at saken måtte gå over to fulle dager.

Seier i lagmannsretten

I Hålogaland lagmannsrett fikk klient på nytt fullt medhold. Verkstedet måtte følgelig betale Glenn Johansen totalt over kr 500 000, som følge av lagmannsrettens beslutning. Sommeren 2017 fikk klient endelig pengene overført. For klient fikk saken da endelig en avslutning slik at bilen kunne repareres og på ny komme på veien. Les gjerne lagmannsrettens begrunnelse her:

Dom_lagmannsretten