Klient vant frem mot Amtrust eierskifteforsikring – Legal 24 ville ikke bistå

Klient vant frem mot Amtrust eierskifteforsikring – Legal 24 ville ikke bistå

Klient hadde kjøpt en bolig med flere mangler. Ved kjøpet av boligen hadde klient tegnet boligkjøpsforsikring hos Legal 24. Legal 24 mente at saken mot eierskifteforsikringen ikke kunne føre frem. Selv om klient hadde tegnet boligkjøpsforsikring hos Legal 24, avviste Legal 24 mer bistand og avsluttet saken. Advokat Thor Gunnar Austin ble så kontaktet av klient.

Krav mot NCL / Amtrust International – eierskifteforsikring

Advokat Austin fremmet så krav mot NCL/Amtrust. Videre utredet advokat Austin saken og innhentet flere opplysninger i saken. NCL/Amtrust avviste kravet.

Stevning mot NCL/ Amtrust International

Det ble tatt ut stevning i saken. Etter at stevning ble tatt ut der kravet var på kr 320 000 ønsket NCL rettsmekling. Rettsmekling ble berammet i Asker og Bærum tingrett. Det ble  inngått rettsforlik der klient fikk kr 250 000 i prisavslag. Kravet til kjøper førte dermed frem og det var uriktig av Legal 24 å ha ment at kravet ikke kunne føre frem.

Kjøpsforsikring – rett til å velge advokat

Ved kjøpsforsikring har klient rett til å velge advokat. I denne konkrete sak tok advokat Austin opp saken igjen med Legal 24 som da måtte dekke alle saksomkostningene til klient. Klient fikk dermed også dekket alle kostnadene til å velge advokat selv. Har du en konkret eierskiftesak der du ikke får tilstrekkelig bistand, ta kontakt gjerne direkte kontakt med advokat Austin på 924 38 158 eller austin@aladvokat.no eller kontakt oss på 24022020.