Klient fikk fjerne 20 meter høyt tre som tok utsikt

Klient fikk fjerne 20 meter høyt tre som tok utsikt

Advokat Austin ble kontaktet av en klient som ønsket å få fjernet et tre som tok mye utsikt. Naboen ønsket å beholde treet. Når man ønsker å fjerne et tre hos naboen er det viktig å ikke utføre ulovlig felling av treet. Austin påtok seg oppdraget og fikk til avtale om at treet skulle felles.

Granneloven (naboloven)  § 3

Treet stod for lang unna til at granneloven § 3 kom til anvendelse.

Granneloven § 2

Det ble anført at treet var i strid med granneloven § 2. Advokat Austin anførte at det i rettspraksis er lagt til grunn at et krav om felling av et tre skal tas til følge hvis treet påfører naboen skade eller særlig ulempe og eiers interesser av å ha treet stående ikke er nevneverdige, jf Borgarting lagmannsrett 2012-08-13. Granneloven § 2 er en generell bestemmelse som kommer til anvendelse for alle forhold naboen gjør og som er til skade eller ulempe.

Det sentrale

I saker om trær er det svært viktig å legge opp saken på riktig måte. Da naboen hadde kontaktet advokat som hadde gjennomgått anførslene i saken ble kravet om felling av treet tatt til følge.

Forsikringen dekker advokat

Hjemforsikringen til klient dekket advokat over rettshjelpsforsikringen. Alle forsikringstakere har slik rettshjelpsforsikring under sin forsikring. Har du en sak knyttet til naboloven og trær ta kontakt med advokat Austin som har spesialkompetanse på naboloven for en gratis førstevurdering. Ta kontakt på post@aladvokat.no eller 924 38 158.