Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

Boligsalg til utbyggere kan medføre skattesmell. Hvis man selger til en utbygger og får en betydelig høyere salgssum enn det boligen er verdt kan hele salgssummen, minus det man har betalt for boligen, komme til beskattning.

Skattesmell ved salg av villa til utbygning

Gevinst ved salg av egen bolig er ikke skattepliktig om du har eid boligen i mer enn 12 måneder, og du i din eiertid har brukt den som egen bolig minst 12 av de siste 24 måneder før salget. Ved salg av tomt er det skatteplikt på 25% av salgsgevinsten for 2016 og 27% for 2015.

Tomt anses som ubegygd grunnareal, og helt eller delvis bebygd grunnareal hvis det er egnet for bygning og verdlaget i vesentlig grad må antas å være påvirket av en slik utnyttelse av grunnarealet.

Opplyser ikke om skatteplikt

Mange utbyggere som tilbyr å kjøpe eiendommen opplyser ikke om skatteplikten. Det er viktig å ha dette i tankene når man forhandler om pris, at det kan utløse en skatteplikt. Skatteetaten kan rette krav ti år tilbake i tid om det er gitt urikige opplysninger. Hvis opplysningene til skatteetaten er riktige kan skatteetaten rette krav to år tilbake i tid.

Ta gjerne kontakt med være eiendomsadvokater ved salg av bolig.