Id tyveri – gratis advokathjelp

Id tyveri – gratis advokathjelp

Dersom man blir utsatt for id tyveri, er det vanskelig å vite hva du skal gjøre. Det er stadig flere som blir utsatt for id tyveri. Her vil vi komme med noen gode råd. Det kan også være lurt å få gratis advokathjelp ved id tyveri.

Id-tyveri – konsekvenser

Ved id-tyveri vil man ofte oppleve at andre personer har inngått en rekke avtaler som medfører han man får regninger for noe man ikke har bestilt. Det kan også være at man får krav om betaling av lån man ikke har tatt. Det kan videre føre til betalingsanmerkninger. Det er da viktig å starte arbeidet med tiltak for å hindre ytterligere misbruk. Videre er det viktig å starte arbeidet med å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger.

Id-tyveri – forsikring

Mange forsikringsselskaper tilbyr id-tyveriforsikring. Denne forsikring dekker blant annet bistand fra advokat for å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger. I slike saker dekker forsikringsselskapet advokatbistanden som er nødvendig. Arbeidet omfatter da en prosess og strategi for å slette uberettigede betalingsanmerkninger og hindre ytterligere misbruk.

Id-tyveri – tegn på tyveri

Om man i posten mottar betalingskort man ikke har bestilt kan det være et tegn på tyveri. For å hindre tyveri bør man blant annet sikre posten når man ikke er hjemme. I det tilfelle man er utsatt for id-tyveri bør man straks søke bistand og iverksette tiltak for å forhindre ytterligere misbruk.

Id-tyveri – hva gjør man

Det er viktig å umiddelbart underette banker, betalingskortutstedere og andre relevante parter. Anmelde forholdet til politiet. Fremskaffe alle tilgjengelige opplysninger for saken og dokumenter. Melde fra til forsikringsselskapet. Videre er det viktig å følge de råd og veiledning som blir gitt for å begrense skadeomfanget.

Når man har id-tyveriforsikring dekker den advokat. Har du blitt utsatt for id-tyveri så ta kontakt, vi har spesialiserte advokater som kan bistå. Ta kontakt på 24 02 20 20 eller post@aladvokat.no