Ulovlig felling av trær – klient fikk erstatning

Ulovlig felling av trær – klient fikk erstatning

Advokat Austin bistod klient i Sandefjord som hadde fått kuttet toppen av to furutrær.

Ulovlig felling av trær – erstatning

Naboen til klient hadde kuttet ca 5-6 meter av to furutrær som var ca 13 meter. Naboen hevdet at det var gitt samtykke. Dette medførte ikke riktighet, det var ikke gitt samtykke. Advokat Austin innhentet en sakkyndig vurdering av hva rimelig og nødvendig utbedring ville koste. Den sakkyndige kom frem til at det vil bli en kostnad på omkring kr 110 000 å fjerne trærne og plante nye. Trærne var totalskadet. Naboen ville ikke etterkomme kravet.

Stevning

Advokat Austin tok ut stevning på vegne av klient med krav om kr 110 000. Noen uker før saken skulle opp ble saken forlikt. Klient fikk da en erstatning på kr 95 000. Av rettspraksis fremgår det at man ved ulovlig felling av trær har krav på erstatning basert på hva som anses som nødvendige kostnader til rimelige utbedringstiltak. Dette basert på en konkret skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet legges vekt på treets betydning for eiendommen og graden av skyld hos skadevolder.

Ulovlig felling av trær – dekning av advokat

Boligforsikringen under rettshjelp dekker advokatutgifter i slike saker. Har du en sak er det gratis å ta kontakt for å få vurdert din sak. Ring oss på 24 02 20 20 eller post@aladvokat.no