Medhold i eierskiftesak

Medhold i eierskiftesak

Klient fikk i Oslo Tingrett medhold i sak mot Protector Forsikring.

Krav under eierskifteforsikring

Klient hadde kjøp en bolig fra 1970-tallet. I egenerklæringen var det ikke gitt noen opplysninger om at det var utført arbeid på det elektriske anlegget. Da klient flyttet inn ble det avdekket feil og mangler ved det elektriske anlegget. Klient innhentet en sakkyndig vurdering. Protector Forsikring avviste kravet og anførte at det ikke var mangel da man ikke kunne ha noen forventninger til det elektriske anlegget. Kravet ble opprettholdt og det ble tatt ut stevning.

Rettens vurdering

Når det er gjort arbeid på det elektriske anlegget må arbeidet bli uført forskriftsmessig. Når det elektriske anlegget har forskriftsmessige feil foreligger det mangel etter avhendingsloven. Retten kom til at det var gitt uriktige og manglende opplysninger, samt at boligen var i vesentlig dårligere stand. Klient ble tilkjent prisavslag for å utbedre det elektriske anlegget.

Reklamasjon – eierskiftesak

Når det er mangel ved boligen er det viktig å sende en reklamasjon. Er det ikke reklamert i tide kan kravet gå tapt.

Dekning av advokat

Boligforsikringen under rettshjelp dekker advokatutgifter i eierskiftesaker. Har du en sak er det gratis å ta kontakt for å få vurdert om du har en sak å gå videre med. Ring oss på 24 02 20 20 eller post@aladvokat.no