Klient fikk tilbake kr 125 000 etter båtkjøp

Klient fikk tilbake kr 125 000 etter båtkjøp

Austin Lyngmyr ble kontaktet av en uheldig båtkjøper som opplevde alvorlige problemer med båten etter kjøpet. Kjøpesummen var på kr 540 000 og båten var omlag 9 år gammel. Klient fikk mindre problemer etter kjøpet, men var innstilt på å fikse noe ettersom båten tross alt ikke var ny. Tidligere utbedringer var ikke gjort tilfredsstillende og vår klient ble presentert en utbedringsregning på i overkant av kr 125 000. Dette var naturligvis ikke akseptablert for vår klient.

Klient reklamerte selv

Klient reklamerte til selger, men kom dessverre ingen vei. Slik er det ofte. Mange tenker at de har solgt gjenstanden som den står og har opplyst alt de visste om feil og mangler, noe som skal frita for senere ansvar etter risikoens overgang. Slik er det nødvendigvis ikke. Mangelsvurderingen er tilnærmet objektiv, hvilket tilsier at det kan foreligge en kjøpsrettslig mangel uavhengig av skyld hos selger. På den annen side er det alltid en konkret vurdering som må gjøres, der mange momenter spiller inn. Ofte byr mangelsvurderinger på vanskelig grensedragninger, med meget begrenset hjelp fra lovens ordlyd og forarbeider.

Advokatbistand og krav om heving

Etter at advokat fra Austin Lyngmyr ble engasjert i saken, fant saken sin raske løsning. Etter en grundig gjennomgang og vurdering av saken mente vi at klient hadde en meget god sak og at han burde kreve heving av kjøpet. Dette ble gjort, sammen med initiativ til å løse saken i minnelighet. Selger av båten kom på bedre tanker etter vår redegjørelse og betekning fremstilt i brevs form. Saken løste seg raskt og effektivt ved at vår klient fikk kr 125 000 overført fra selger.

Rask og effektiv bistand

Mange tenker at det er en veldig langvarig prosess og kreve heving og engasjere advokat. Noen ganger er det naturligvis slik, og noen ganger må man være innstilt på å gå i retten med alt det innebærer. En sak kan imidleritd også løse seg raskt til klients gunst. Ved bruk av en kompetent advokat i din sak kan man øke muligheten for å vinne frem med kravet. En solid saksfremstilling fra en fagperson fremstår med mer tyngde enn et standardbrev fra Forbrukerrådet.

Bistand – og utgifter til advokat

Vurderer du bistand fra båtadvokat kan du gjerne ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering av din sak:  post@aladvokat.no.

Husk at utgiftene til advokat dekkes av båtforsikringen. Du betaler kun egenandel.