Medhold etter at Audi Q5 havarerte

Medhold etter at Audi Q5 havarerte

Vår klient tok kontakt etter at drivstoppumpen på Audi Q5 havarerte. Reparasjonen kostet omkring kr 100 000. Det var to mulige årsaker til at pumpen hadde havarert. Enten skyldtes det feilfylling av drivstoff, eller så måtte det foreligge en materialsvakhet i pumpen.

Vår klient var klar på at det ikke var fylt feil drivstoff. Drivstoffanalyse like etter havariet viste at drivstoffet var helt rent. Det fremsto ikke som sannsynlig at man kunne ha fylt feil drivstoff på bilen på et tidligere tidspunkt. Bilselger nektet imidlertid å etterkomme kravet fra vår klient. Bilselger mente at en fabrikasjonsfeil ikke kunne vise seg mange år etter kjøpet. Forbrukertvistutvalget behandlet saken og der fikk bilselger medhold. Vi mente FTU hadde bedømt bevissituasjonen feil og anbefalte behandling av saken i tingretten. Stevning til tingretten ble sendt inn og saken ble behandlet i tingretten.

Tingretten kom etter en konkret vurdering frem til at bilens høytrykkspumpe måtte være beheftet med en svakhet allerede fra produksjonsdato. Dessverre, for vår klient, oppsto havariet i hans eiertid. Selv om bilen var mer enn 5 år gammel og bilen hadde gått mer enn 100 000 km, kom retten frem til at det forelå en kjøpsrettslig mangel. Det var ikke påregnelig med et havariet på denne kilometerstanden. En drivstoffpumpe som i dette tilfellet er ikke gjenstand for å været et eget servicepunkt og den skal i utgangspunktet var vesentlig lenger enn 100 000 km.

Tingretten var medhold og tilkjente både erstatning og saksomkostninger. Bilselger valgte å anke saken til lagmannsretten. Lagmannsretten fant ikke grunnlag for å gi samtykke til behandling. Saken var ikke av en slik karakter at man ville gi samtykke. Dessuten hadde saken blitt behandlet både i FTU og i tingretten.

Vår klient fikk tilkjent godt over kr 100 000 i erstatning.