Bobil tok inn vann – klient fikk tilbake over kr 1 000 000

Bobil tok inn vann – klient fikk tilbake over kr 1 000 000

Austin Lyngmyr bisto en uheldig bobilkjøper. Han hadde kjøpt en helt ny bobil, men bilen sto ikke til de høye forventninger man bør kunne ha til en ny bil. Hovedproblemet med bilen var at den tok inn vann. Til tross for to utbedringsforsøk klarte man å påvise lekkasje inn i bilen.

Når klient tok kontakt var det fordi selger mente at det forelå rett til å utbedre mangelen. Selger mente at utbedringsretten var i behold fordi vannet haddet kommet fra to forskjellige steder. Det var, sett med selger sine øyne, således ikke tale om utbedring av samme mangel.

I henhold til praksis fra FTU er dette ikke riktig oppfatning. Lekker det vann inn i en bil er det å anse som samme mangel fordi forbrukeren, med rette, oppfatter dette som en og samme mangel. Det spiller ikke noen rolle hvor vannet kommer fra, så lenge symptomene medfører den samme ulempen for forbrukeren.

Selger kjøpte i utgangspunktet ikke argumentasjonen. Før rettslig behandling av saken ville imidlertid ikke selger med. Etter en kort runde ved forhandlingsbordet valgte selger å kaste kortene. Det hele endte med en meget god avtale der kjøper fikk tilbake det vesentlige av kjøpesummen på i overkant av kr 1 000 000

Sak om heving av bobilkjøp? Austin Lyngmyr bistår i bobilsaker uavhengig av bosted – ingen ekstra kostnader

post@aladvokat.no