Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

Har du opplevd problemer etter bilkjøpet og vurderer advokat i din bilsak skal du vite at det i disse sakene ikke nødvendigvis er slik at du fysisk må dra til advokaten og snakke om saken over et bord. Svært mye i en bilsak dreier seg om kontrakten, annonsen og korrespondanase forut for - og i etterkant - av bilkjøpet. Det meste av dette kan du enkelt formidle til advokaten din per telefon og e-post. Du er således ikke henvist til å bruke den lokale advokaten på hjørnet som driver med alt i fra A - Å. Velger du å engasjere en biladvokat fra Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS har du engasjert en advokat med "olje på fingrene". Vi jobber svært mye med bilsaker og har kompetansen du leter etter.

Advokat bilsak – hvorfor?

Kjøpsrett fremstilles ofte som noe enkelt, håndterlig og noe «hvermansen» fint kan klare på egenhånd. Man har jo både Forbrukerrådet og forliksrådet. Det er helt korrekt. Man får nok en viss hjelp hos Forbrukerrådet, men de har ikke som sin oppgave å ivareta din interesse utelukkende. Forbrukerrådet sitt fokus er om mekling kan føre til en løsning av saken. Forliksrådet kan hjelpe deg med fint lite. Forliksrådets medlemmener har verken juss – eller bilbakgrunn. I ydmykehets navn er vår påstand at kjøpsrett kan være komplisert, både hva angår faktum og juss. Det er mye skjønn, konkrete vurderinger og vanskelig grensedragninger. Alle disse faktorene gjør at advokaten må være skjerpet og gjøre sin jobb på en grundig måte. Ofte vil man se at advokater uten kompetanse på bilsaker ikke er grundige nok og gjør unødvendige feil knyttet til bevisfremleggelsen, bevisvurderingen og den konkrete rettsanvendelsen. En dommer er nødvendigvis ingen biljussekspert. Tvert imot vil ofte en dommer være en «allmennpraktiker» som dømmer på bakgrunn av en fri bevisdømmelse, der partenes fremlagte bevis og sakførsel forøvrig spiller en markant rolle. Med dette skjønner vi at biljuss nødvendigvis ikke alltid er av det enkle slaget til tross for at området er lovregulert i stor grad.

Hørt om rettshjelpforsikring?

Økonomien i det hele er naturlgvis viktig. De færreste ønske å bruke store summer på advokat. I bilsaker har man her en god nyhet. Utgiftene til advokat er dekket av din bilforsikring. Du betaler kun kr 4000 i egenandel samt 20% av det overskytende. Dette gjelder fra det tidspunkt det foreligger tvist i saken.

Vår kompetanse

Vi har bred erfaring med å behandle bilsaker, både i Forbrukerrådet, forliksrådet og domstolene. Å håndtere bilsaker er ikke noe man lærer på skolebenken. Bilsaker er erfaringsbasert læring hva angår både faktum og juss, vil vi si. Vi har behandlet mange saker i praksis hvilket gjør at vår erfaring kan anvendes på nettopp din sak.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og eventuelt avtale om oppdrag – post@aladvokat.no, tlf 24 02 20 20.