Biladvokat – hjelp fra våre biladvokater i din sak

Biladvokat – hjelp fra våre biladvokater i din sak

Mange saker på bil og andre kjøretøy handler om feil og mangler av mindre karakter. Dersom mangelen er av økonomisk begrenset verdi vil man ofte være tjent med å forsøke å løse saken på egenhånd eller ved hjelp av Forbrukerrådet. I saker om heving eller betydelige beløp i forhold til prisavslag og erstatning vil du imidlertid kunne være tjent med å la deg bistå av en advokat, og kanskje aller helst det vi kan kalle en biladvokat.

Austin Lyngmyr – firma som tilbyr særlig kompetanse fra biladvokat

Ta kontakt med oss for bistand i din sak

Hva er en biladvokat? Det kan sikkert defineres på flere måter, men vi benytter begrepet som uttrykk for en advokat som har særlig kompetanse i bilsaker. Å opparbeide en slik kompetanse får man ved å jobbe mye med mangelssaker på bil. Austin Lyngmyr har i en årrekke valgt å satse på biljuss, og vi har derfor behandlet et stort antall tvistesaker knyttet til bil og andre kjøretøy, herunder bobil, båt og campingvogn. Vi har også erfaring med mangelsaker på landbruksmaskiner og andre kostbare løsøregjenstander.

Biladvokat med erfaring

Våre biladvokater har erfaring med å løse saker utenrettslig, i forliksrådet, Forbrukerrådet, Forbrukertvistutvalget og gjennom behandling i domstolene. Vi har som mål å løse saken raskest mulig, og naturligvis forøvrig i tråd med klientens ønsker og behov. Det er stadig færre advokater som jobber bredt. Også i jussens verden har man tatt innover seg at spesialisering gir et bedre produkt til klienten. Bilsaker har på denne bakgrunn utviklet seg til å bli et av våre satsingsområder.

Bistand uansett bosted

Velger du å la deg bistå av en biladvokat fra Oslo tenker du kanskje at det er en ulempe fordi vedkommende mangler lokal forankring og sitter litt for langt unna. Erfaringsvis er dette sjeldent eller aldri et problem. Vi foretar alle nøvendig grep via telefon og epost, eventuelt ved hjelp av tradisjonell post dersom klient foretrekker det. Med mindre klient selv er helt avhengig av ansikt til ansikt – kommunikasjon byr det altså ikke på problemer å bruke en advokat som sitter et stykke unna. Austin Lyngmyr har derfor bilsaker over hele landet. Vi lover også at det ikke skal koste noe ekstra å bruke oss, slik at ditt forsikringsselskap ikke skal være bekymret for at det blir dyrere enn å bruke «advokaten på hjørnet». Det er fritt advokatvalg, men husk på at en lokal advokat nødvendigvis ikke har den nødvendige kompetansen.

Hvem dekker utgiftene til biladvokat?

Ønsker du å benytte deg av en biladvokat tenker du kanskje at det kan bli en dyr affære. Det mange ikke er klar over er produktet rettshjelpsdekning. Gjennom din ordinære bilforsikring gis det dekning for utgifter til advokat fra det tidspunkt det er oppstått tvist i saken. Du betaler kun egenandel i henhold til forsikringsvilkårene. Vi sjekker om du kan ha krav på dekning av utgifter til advokat over forsikringen.

Ta kontakt med oss!

Er du på utkikk etter en advokat med solid kompetanse på bilsaker kan du gjerne ta kontakt med oss for bistand i din sak. Vi bistår på alle trinn av saken, og bistår også i ankesaker. Ta kontakt for nærmere etablering av oppdrag. Kostnader påløper ikke før det er enighet om etablering av oppdrag.