Båtadvokat – bistand fra advokat med kompetanse i båtsaker

Båtadvokat – bistand fra advokat med kompetanse i båtsaker

Båt er ofte kostbart i innkjøp, noe som igjen tilsier at feil og mangler på båt kan bli dyrt. Særlig i hevingssaker står det mye penger på spill, men også saker om prisavslag og erstatning kan by på betydelige summer. I kjøpsretten, herunder i båtsaker, er det mange vanskelige grensedragninger og frister å forholde seg til. På denne bakgrunn velger mange å sette bort saken til en båtadvokat.

SEND HENVENDELSE

Trenger du båtadvokat – ta kontakt med oss i dag

Hvorfor båtadvokat?

En båtadvokat velger vi å definere som en advokat med kompetanse på jussen i saker som omhandler båt. Det gjelder da naturligivs særlig kjøp/ salg av båt og de tvistene slike handler kan føre med seg. En advokat med kompetanse på båtsaker vil sannsynligvis ha større muligheter for å tilby skreddersydd kompetanse i din sak, kontra dersom du velger «jeg – kan – alt» advokaten på hjørnet. Sagt på en annen måte – i jussens verden er det stadig behov for mer spesialisert bistand, noe vi har valgt å ta innover oss ved å tilby advokatbistand fra advokater som er kjent med behandlingen av båttvister. Flere av våre advokater har erfaring med båtsaker, både utenrettslig og rettslig. En båtadvokat skal gi deg trygghet for at din båtsak ivaretas på best mulig vis i forhold til din interesse i saken. Dette ønsker vi å gi deg som klient muligheten til. Vi tilstreber å løse saken i tidlig fase.

Hva kan vi bistå med?

Vi bistår på alle trinn i båtsaken, det være seg på reklamasjonsstadiet eller du har tapt/vunnet en sak i retten. Noen velger å føre saken sin selv. Man kan komme langt med det, men som oftest vil en være tjent med å engasjere en advokat når det «drar seg til».

Hva koster det?

Har du forsikret båten har du mest sannsnylig også skaffet deg en «advokatforsikring», kanskje uten å være klar over det? Inn under forsikringen ligger det som kalles rettshjelpsforsikring. Denne sørger for at du har krav på dekning av utgifter til advokat fra det tidspunkt man kan dokumentere at det foreligger tvist i saken. Man betaler kun egenandel i henhold til forsikringsvilkårene. En tvist er ensbetydende med at det foreligger en uenighet, f eks at du som kjøper har krevd heving og selger ikke vil godta dette.

Hvordan etableres oppdraget?

Ta kontakt med oss, så vil en av våre advokater med kompetanse på båtsaker ta kontakt med deg for videre veiledning.