Båtadvokat – bistand fra advokat med særlig kompetanse i båtsaker

Båtadvokat – bistand fra advokat med særlig kompetanse i båtsaker

Båt er ofte kostbart i innkjøp, noe som igjen tilsier at feil og mangler på båt kan bli dyrt. Særlig i hevingssaker står det mye penger på spill, men også saker om prisavslag og erstatning kan by på betydelige summer. I kjøpsretten, herunder i båtsaker, er det mange vanskelig grensedragninger og frister å forholde seg til. På denne bakgrunn velger mange å sette bort saken til en båtadvokat.

Trenger du båtadvokat – ta kontakt med oss i dag

Hvorfor båtadvokat?

En advokat med særlig kompetanse på båtsaker vil ha større muligheter for å tilby skreddersydd kompetanse i din sak, kontra dersom du velger «jeg – kan – alt» advokaten på hjørnet. I jussens verden er det stadig behov for mer spesialisert bistand, noe vi har valg å ta innover oss. Flere av våre advokater har erfaring med båtsaker, både utenrettslig og rettslig. En båtadvokat skal gi deg trygghet for at din båtsak ivaretas på best mulig vis i forhold til din interesse i saken. Dette ønsker vi å gi deg som klient muligheten til.

Hva kan vi bistå med?

Vi bistår på alle trinn i båtsaken, det være seg på reklamasjonsstadiet eller du har tapt/vunnet en sak i retten. Noen velger å føre saken sin selv. Man kan komme langt med det, men som oftest vil en være tjent med å engasjere en advokat når det «drar seg til».

Hva koster det?

Har du forsikret båten har du mest sannsnylig også skaffet deg en «advokatforsikring», kanskje uten å være klar over det? Inn under forsikringen ligger det som kalles rettshjelpsforsikring. Denne sørger for at du har krav på dekning av utgifter til advokat fra det tidspunkt man kan dokumentere at det foreligger tvist i saken. Man betaler kun egenandel i henhold til forsikringsvilkårene. En tvist er ensbetydende med at det foreligger en uenighet, f eks at du som kjøper har krevd heving og selger ikke vil godta dette.

Hvordan etableres oppdraget?

Ta kontakt med oss, så vil en av våre advokater med kompetanse på båtsaker ta kontakt med deg for videre veiledning.