Seier i lagmannsretten

Seier i lagmannsretten

I en nylig dom avsagt i Agder lagmannsrett fikk klient hos Austin Lyngmyr & Co fullt medhold i saken som gjaldt krav om erstatning mot arbeidsgiver. Arbeidstaker har vært bistått av advokat Andreas Ringstad helt fra hendelsen oppsto på arbeidsplassen og frem til dom i lagmannsretten. Arbeidsgiver var bistått av Kvale Advokatfirma.

Erstatning som følge av urettmessig avskjed

Saken gjaldt arbeidstakers krav om erstatning i arbeidsforhold hvor det sentrale spørsmålet var om arbeidstaker hadde sagt opp arbeidsforholdet selv eller om han var urettmessig avskjediget.

Arbeidstaker tok kontakt med advokat Andreas Ringstad kun dager etter at hendelsen fant sted og ble bistått av han hele veien. Arbeidstaker fikk medhold i både tingretten og lagmannsretten. Dommen i Agder lagmannsrett inneholder flere interessante drøftelser av beviskrav og prinsipper for erstatningsutmåling

Som tingretten kom lagmannsretten til at arbeidstakers adferd ikke med rimelighet kunne forstås som egenoppsigelse. Arbeidstaker ble tilkjent kr 250 000 i erstatning for fremtidig inntekstap og kr 40 000 i oppreisning, i tillegg til saksomkostninger for lagmannsretten og tingretten.

Publisert på lovdata

Dommen er publisert på lovdata og kan leses her i sin helhet om ønskelig: lasiv_avgjorelse_la-2015-153867

Gratis førstevurdering

Vårt firma satser på arbeidsrett og vil tilbyr alltid gratis førstevurdering i disse sakene. Ta gjerne kontakt i kontaktskjema nederst eller send en e-post direkte til advokat Andreas Ringstad på ringstad@aladvokat.no