Fullt medhold i båtsak

Fullt medhold i båtsak

Advokat Andreas Ringstad bisto nylig en klient i en båtsak for Sarpsborg tingrett. Klienten hadde kjøpt en båt som var 27 år gammel. Kort tid etter kjøpet viste det seg at drevene var totalt utslitt. Dommen viser at det er mulig å vinne frem med mangelskrav også på eldre båter. Klient fikk tilkjent kr 52 000 og saksomkostninger.

Mangel på 27 år gammel båt

Advokat Andreas Ringstad argumenterte i retten med at selgers opplysninger rundt båtkjøpet måtte tillegges avgjørende vekt for mangelsspørsmålet. Det var opplyst i salgsannonsen at drevene var «total overhalt» og kun gått «60 timer etter dette». Når kjøper skulle ha første service på båten, får han opplyst fra verkstedet at drevenes tilstand var svært dårlig. Klient får skiftet ut drevene da selger ikke erkjenner ansvar. Saken videre gjaldt hvorvidt dette var en mangel og om klient skulle få tilkjent erstatning med fradrag for standardheving. Motpart argumenterte med at kjøpere av såpass gamle båter tar en risiko når det kommer til slitasje og vedlikeholdskostnader og mente også at dette kunne skyldes kjøpers bruk.

Erstatning på kr 52 000

Retten ga medhold i at det forelå en mangel og tilkjente kr 52 000 i erstatning i samsvar med påstand som ble lagt ned fra advokat Andreas Ringstad på vegne av klient. Klient hadde faktiske kostnader på kr 82 000 med utbedring av drevene, men fikk en standardheving som følge av at det ble satt inn helt nye drev. Klient fikk også full dekning av saksomkostninger.

Advokat i båtsaker

Vi har valgt å satse på båtsaker og har flere advokater/fullmektiger som håndterer disse sakene. En av de er advokat Andreas Ringstad. Ta gjerne kontakt i kontakskjema under om du ønsker en gratis førstevurdering av din sak.