Problemer med drev på båt?

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev. Dersom du opplever problemer med drev på en båt du nylig har kjøpt kan du ha et mangelskrav ovenfor selger. Da er det viktig å gå frem på riktig måte.

Drev på båt – hva kreves?

Det er selvfølgelig ikke forbudt å selge dårlige drev eller drev med høy risiko for at dyre reparasjoner vil bli nødvendig i nær fremtid. Det som er det sentrale er hvilke forventninger kjøper kunne ha til drevene på kjøpstidspunktet. Her vil det være sentralt hvilke opplysninger som fremgår av salgsannonse og kjøpekontrakt. Avgjørende er om drevenes faktiske tilstand avviker vesentlig fra de forventningene kjøper var berettiget til å ha på kjøpstidspunktet. Det kan stilles høyere forventninger til drev dersom de omtales som «meget velholdte» enn om de omtales som «gamle og slitt». Det er forøvrig ikke nødvendig at selger har gitt bevisste uriktige opplysninger for at det kan bli ansett som en mangel etter kjøpslovgivningen.

Heve båtkjøpet grunnet problemer med drev?

Heving vil bero på omstendighetene rundt kjøpet og om en eventuell mangel på drevene medfører at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd. Det finnes flere eksempler på at et båtkjøp er blitt hevet som følge av mangel på drevene. En båt er lite verdt uten velfungerende drev. I et hevingsoppgjør vil det foruten å kreve kjøpesummen tilbake, kunne kreves forsinkelsesrenter, erstatning for sakkyndigutgifter eller annet og sakskostnader.

Hvordan går man frem om man oppdager problemer med drev?

Det viktigste i en slik sak er å få reklamert skriftlig til selger. Det stilles ikke strenge krav til innholdet i en reklamasjon, men reklamasjonsfristene er nådeløse. Det kan således ødelegge hele saken om reklamasjon ikke gjøres i tide. I de fleste båtsaker vil det på et eller annet tidspunkt bli nødvendig å koble inn sakkyndig og få en rapport på båten og drevene.

Advokatbistand på båtsak som omhandler drev

Vår filosofi er at du skal få tilbudt spesialisert advokatbistand og få hjelp fra en advokat som kan båtjuss. Vi tilbyr kostnadsfri og uforpliktende førstevurdering av saken din ved henvendelse. Ta gjerne kontakt så kan vi undersøke om du har en sak å gå videre med. Vi kan også sjekke båtforsikringen din, som normalt vil dekke mesteparten av advokatutgiftene i en tvist som omhandler båten.