Båtsak i Forbrukerrådet

Båtsak i Forbrukerrådet

Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

Båtsak i Forbrukerrådet – hva gjør jeg?

Før saken sendes til Forbrukerrådet er det viktig å få samlet opp beviser og dokumentasjon. Saksbehandlingen i Forbrukerrådet er skriftlig og det er således helt sentralt å få på plass god dokumentasjon og gi en kronologisk og oversiktlig fremstilling av saken. Ofte vil det være nødvendig med advokatbistand for å få til dette på en god måte.

Båtsak i Forbrukerrådet – hvordan foregår det?

Klagen til Forbrukerrådet er sentral og vil være en del av sakens dokumenter hele veien. Det er derfor viktig at alt fremgår av klagen og at den gir et så riktig bilde som mulig av sakens faktiske og rettslige sider. Etter at klage har kommet inn, vil det bli oppnevnt en saksbehandler fra Forbrukerrådet. Korrespondansen vil foregå på mail. Forbrukerrådet vil forsøke å mekle mellom partene og vil normalt fatte en konklusjon i saken – deres vurdering.

Båtsak i Forbrukerrådet – hva skjer eventuelt videre?

Dersom Forbrukerrådets konklusjon ikke blir akseptert av partene i saken, kan saken sendes videre til Forbrukertvistutvalget. De fatter bindende vedtak og vil foreta en helt ny behandling av saken. Vedtakene vil være gjenstand for en grundigere behandling enn Forbrukerrådets konklusjoner. Et vedtak fra Forbrukertvistutvalget kan ankes til tingretten.

Båtsak i Forbrukerrådet – nødvendig med advokatbistand?

Svaret her vil variere fra sak til sak, men det finnes flere gode argumenter for å bruke advokatbistand. For det første vil normalt båtforsikringen dekke mesteparten av advokatutgiftene. Dette kalles rettshjelpsdekning. For det andre så vil en ren skriftlig behandling bety at det kan bli helt avgjørende at man har kjennskap til hvordan man fremstiller en saks faktiske og rettslige sider og bygger opp juridisk argumentasjon. For det tredje så vil du – ihvertfall hos oss – få en gratis førstevurdering av saken før du må bestemme deg for om oppdrag skal etableres.

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt med oss, så får du raskt svar.