Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt kr 350 000

Klient fikk heve båtkjøpet og tilbakebetalt kr 350 000

Klient hadde kjøpt en båt. Det var avtalt i kjøpekontrakten at båten skulle leveres fri for heftelser. Båten var solgt for 1,9 millioner. Selgers bank hadde pant i båten. Det ble betalt delvis forskudd på kjøpesummen. Når resten av kjøpesummen skulle gjøres opp var gjelden på båten for høy slik at selgers bank ikke kunne bekrefte sletting av pantet. Advokat Austin ble kontaktet da selger først ville ha hele oppgjøret før pantet ble slettet.

Pant i båt ikke slettet – heveing av båtkjøpet

Kreditormora foreligger når kreditor ikke oppfyller sine medvirkningsplikter ovenfor debitor og dette fører til forsinkelser. Dette fører til at debitor ikke lenger er pliktet å yte. Debitor kommer heller ikke i mislighold så lenge kreditor er i kreditormora. Når selger ikke overførte båten uten pant forelå det kreditormora.

Kjøpsloven – rettsmangel –

Etter kjøpsloven er det en rettsmangel når en tredjepart har en rett i den solgte gjenstand uten at dette er avtalt mellom partene. Et pant kan være en slik rettsmangel. Når rettsmangel foreligger vil kjøper kunne gjøre mangelsbeføyelser gjeldende. I den aktuelle sak ble det fremsatt krav om heving da pantet i båten ikke ble slettet. Advokat Austin tok ut stevning ved Oslo Tingrett med påstand om heving av avtalen grunnet mislighold fra selger. Dagen før hovedforhandlingen ble saken forlikt der klient fikk heve båtkjøpet og fikk tilbake kr 350 000. Dette da det var betalt delvis oppgjør.

Når man kjøper en båt er det viktig å påse at den ikke har heftelser. Foreligger det pant må man påse at det blir slettet før oppgjør.

Dekning av advokat

Klient hadde båtforsikring gjennom Norwegian Broker AS, med AmTrust som forsikringsgiver. Det var advokatforsikring gjennom Legal24. Da det er fritt valg av advokat fikk kient dekket sine utgifter til advokat av Legal 24 via AmTrust. Vi har advokater som er spisskompetanse på kjøpsrett. Har du en sak så ta kontakt for en uforpliktende vurdering. Tlf 24 02 20 20 eller post@aladvokat.no