Påkjørsel fotgjengerfelt

Har du blitt påkjørt i fotgjengerfelt? Lurer på du dine rettigheter? Har man krav på erstatning som fotgjenger? - Austin & Lyngmyr advokatfirma AS er spesialister på erstatningsoppgjør ved personskader. Vi tilbyr gratis førstevurdering. Du kan gjerne ta kontakt med oss for en uforpliktende telefonsamtale.

Påkjørsel fotgjengerfelt – Personskadeadvokat

Biler og andre motorkjøretøy har vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller på veg ut av det. Fotgjengere i trafikken er myke trafikkanter og ved sammenstøt med motorkjøretøy er det risiko for alvorlige personskader eller død. Overtredelse av trafikkregler for vikeplikt for fotgjengere kan medføre straffeansvar for føreren. Aktsomhetsplikten til føreren skjerpes betydelig når man nærmer seg et forgjengerfelt.

Dersom du har blitt påkjørt som fotgjenger har du krav på erstatning fra ansvarsforsikringen til motorkjøretøyet. Som regel er det klart at føreren har skylda ved påkjørsel i fotgjengerfelt. Imidlertid er det slik at selv om fotgjengeren kan bebreides så har man krav på erstatning. I Norge er alle motorkjøretøy pålagt å ha en ansvarsforsikring. Ansvaret for motorkjøretøy i Norge er objektivt. Dvs. at det ikke kreves skyld fra føreren. Det er tilstrekkelig at motorkjøretøyet «gjer» skade.

Hvem er fotgjenger eller gående i trafikken?

Veitrafikklovloven bruker begrepene fotgjenger og gående. Begrepene omfatter også bruker av rullestol, sparkesykkel, rullebrett, rulleski, rulleskøyter, trehjulssykkel og annet leketøy/ innretning. Ved sammenstøt vil disse brukerne også ha krav på erstatning.

Påkjørsel fotgjenger – Ta kontakt med personskadeadvokat

Har du blitt påkjørt som fotgjenger er det viktig at du tar kontakt med en personskadeadvokat så snart som mulig. Personskadeadvokaten vil hjelpe deg med å kartlegge erstatningskravets art og omgang. I tillegg vil personskadeadvokaten hjelpe deg gjennom prosessen med å melde fra og registrere saken hos forsikringsselskapet evt. politiet.

Austin & Lyngmyr Advokatfirma AS tilbyr gratis førstevurdering av personskadesaker. Ta kontakt med vårt advokatfirma for en gratis førstegangskonsultasjon.