Advokat ved reklamasjon og heving av bilkjøp

Advokat ved reklamasjon og heving av bilkjøp

Du har kjøpt bil, ønsker å heve bilkjøpet og tar saken selv. Det er mulig. Men, hvem tar du kontakt med om du ønsker profesjonell bistand? Noen pusser opp badet sitt selv fra A til Å, andre velger å sette det bort til fagfolk. Resultatet blir ofte best da. Slik er det ofte med juridiske tjenester også. Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS er et av få advokatfirma i Norge som har spesialisert seg på bilsaker og kjøpsrett. Foruten NAF advokat er det ikke mange advokatselskaper som har særlig kompetanse på bilsaker. Vi får ofte spørsmål om vi er NAF advokat, noe vi ikke er. Vi er imidlertid et privat advokatfirma som tilbyr særlig kompetanse på bilsaker. Kompetansen er bygget opp gjennom utdannelse, kursing og ikke minst betydelig erfaring med behandling av bilsaker. Vurder å velge oss om du skal heve bilkjøpet.

Hvilke saker jobber vi med?

Ønsker du å lese mer om saker vi har løst og få et inntrykk av hvilket sakstyper vi har, vil vi anbefale deg at du leser noen av våre referansesaker.

Vi jobber fortrinnsvis med følgende sakstyper innen kjøpsretten:

  • saker om heving av kjøp på bil, båt, bobil og campingvogner eller andre kostbare gjenstander.
  • saker hvor det kan være tale om betydelig prisavslag og/eller erstatning.

Vi jobber ikke med saker av mer bagatellmessig karakter, rett og slett fordi det ikke lønner seg å bruke advokat.

Hvorfor skal du velge oss som advokatfirma i din bilsak?

Først og fremst fordi vi tilbyr den riktige kompetansen. Det er generelt, etter vår mening, mye viktigere å velge riktig kompetanse fremfor andre kriterier. Uansett hvem du velger vil du oppleve at bilforsikringen dekker det meste av utgiftene til advokat, og denne dekningen er tilstrekkelig i de fleste saker. Pris er således ikke noe tungtveiende argument for å velge advokat i denne type saker. Når det er sagt leverer vi advokattjenster til konkurransedyktig pris.

Å velge advokaten «på hjørnet» kan være gunstig hvis du trenger et personlig møte, men det er sjeldent nødvendig i disse sakene. Erfaringvis kan alt gjøres via epost og telefon, og vi bistår derfor uavhengig av bosted. Ønsker du likevel et personlig møte får vi som regel til det.

Vi har de siste årene løst et enormt antall bilsaker utenrettslig. Fordi, det er der de fleste sakene løses, i minnelighet. Det må ofte settes noe trykk på saken før den finner sin løsning, når uenigheten først har oppstått. Vi har imidlertid opparbeidet oss en betydelig erfaring med behandling av bilsaker i forliksrådene, Forbrukerrådet, Forbrukertvistutvalget og i tingretten. Om nødvendig har vi således kompetansen og erfaringen som skal til også i saker som ikke lar seg løse utenrettslig. Det er ikke til å komme bort i fra at noen saker må finne sin løsning ved hjelp av rettssytemet. Bevisregler og jussen er ikke ukomplisert og det er en av årsakene til at du bør velge en advokat, fortrinnsvis med spesialkompetanse på området.

Ta kontakt med oss

Ønsker du bistand i din sak kan du sende oss en beskrivelse av saken direkte til post@aladvokat.no eller via vårt kontaktskjema nedenfor. Send med en beskrivelse av saken. Den første henvendelsen koster ikke noe. Send info om følgende:

Biltype, årsmodell, kilometerstand, hva er feil/mangel, privat selger eller forhandler?