Advokat ved reklamasjon og heving av bilkjøp

Heving av bilkjøp? Vi har kompetansen og bistår hver dag en rekke forbrukere som trenger hjelp i hevings - og reklamasjonssaker forøvrig. Austin Lyngmyr er et av landets fremste advokatfirma på biljuss. Alle våre advokater har erfaring med bilsaker, og flere av dem jobber i all hovedsak kun med kjøpsrett. Kompetansen har vi opparbeidet gjennom mange år med et brennende engasjement og behandling av bilsaker. Husk at din bilforsikring som regel dekker utgifter til advokat, både på selgersiden og kjøpersiden.

Advokat Kjetil Lyngmyr er antagelig en av advokatene i Norge som jobber mest med biljuss.

Vi tar kampen for kvinnen og mannen i gata. Ta kontakt med oss for en hyggelig dialog – tlf 24 02 20 20, post@aladvokat.no

Ansvarlig for kjøpsrett er advokat/partner Kjetil Lyngmyr. Send gjerne en epost med beskrivelse av din sak dersom du trenger bistand eller ønsker en nærmere vurdering – lyngmyr@aladvokat.no. Første henvendelse er alltid gratis.

Hvilke saker jobber vi med?

Ønsker du å lese mer om saker vi har løst og få et inntrykk av hvilket sakstyper vi har, vil vi anbefale deg at du leser noen av våre referansesaker.

Vi jobber fortrinnsvis med følgende sakstyper innen kjøpsretten:

  • saker om heving av kjøp på bil, båt, bobil og campingvogner eller andre kostbare gjenstander.
  • saker hvor det kan være tale om betydelig prisavslag og/eller erstatning.

Vi jobber ikke med saker av mer bagatellmessig karakter, rett og slett fordi det ikke lønner seg å bruke advokat.

Hvorfor skal du velge oss som advokatfirma i din bilsak?

Først og fremst fordi vi tilbyr den riktige kompetansen. Det er generelt, etter vår mening, mye viktigere å velge riktig kompetanse fremfor andre kriterier. Uansett hvem du velger vil du oppleve at bilforsikringen dekker det meste av utgiftene til advokat, og denne dekningen er tilstrekkelig i de fleste saker. Pris er således ikke noe tungtveiende argument for å velge advokat i denne type saker. Når det er sagt leverer vi advokattjenster til konkurransedyktig pris.

Å velge advokaten «på hjørnet» kan være gunstig hvis du trenger et personlig møte, men det er sjeldent nødvendig i disse sakene. Erfaringvis kan alt gjøres via epost og telefon, og vi bistår derfor uavhengig av bosted. Ønsker du likevel et personlig møte får vi som regel til det.

Vi har de siste årene løst et enormt antall bilsaker utenrettslig. Fordi, det er der de fleste sakene løses, i minnelighet. Det må ofte settes noe trykk på saken før den finner sin løsning, når uenigheten først har oppstått. Vi har imidlertid opparbeidet oss en betydelig erfaring med behandling av bilsaker i forliksrådene, Forbrukerrådet, Forbrukertvistutvalget og i tingretten. Om nødvendig har vi således kompetansen og erfaringen som skal til også i saker som ikke lar seg løse utenrettslig. Det er ikke til å komme bort i fra at noen saker må finne sin løsning ved hjelp av rettssytemet. Bevisregler og jussen er ikke ukomplisert og det er en av årsakene til at du bør velge en advokat, fortrinnsvis med spesialkompetanse på området.

Ta kontakt med oss

Ønsker du bistand i din sak kan du sende oss en beskrivelse av saken direkte til post@aladvokat.no eller via vårt kontaktskjema nedenfor. Send med en beskrivelse av saken. Den første henvendelsen koster ikke noe. Send info om følgende:

Biltype, årsmodell, kilometerstand, hva er feil/mangel, privat selger eller forhandler?