Advokat ved skilsmisse

Advokat ved skilsmisse

Statistikken viser at mange ekteskap ender med skilsmisse. Hva årsaken til skilsmissen er har liten betydning for den økonomiske fordelingen. En skilsmisse er ofte vanskelig både følelsesmessig og økonomisk. Det er lurt å ta kontakt med en advokat ved skilsmisse. Det er mange uklare begreper og det er gjerne noe kompliserte regler og utregninger som må foretas for at skilsmisseoppgjør skal gjøres riktig. Våre advokater arbeider med skifteoppgjør ved skilsmisse. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Likedeling eller skjevdeling?

Det første som må avklares er hva dere eier, herunder hva som er felleseie og om det er noe som er særeiemidler. Det er mange som eier verdier før ekteskapet inngås, og dette kan være grunnlag for såkalt skjevdeling. Her må det da vurderes nærmere om det skal finne sted en likedeling eller om det er verdier som gir grunnlag for en skjevdeling av ektefellenes verdier. Kanskje er det også opprettet en ektepakt.

Hvem skal ha boligen?

Hvem som skal ha boligen kan også by på utfordringer. Selv om den ene ektefellen kjøper ut og tar over boligen, kan den andre ha krav på bruksrett til boligen.

Hva med vederlagskrav?

Kanskje er det en av ektefellene som har vært hjemme med felles barn, mens den andre ektefellen derved har hatt mulighet til å jobbe og opparbeide seg kapital og gode inntjenings- og jobbmuligheter. I slike tilfeller kan det være grunnlag for et såkalt vederlagskrav ved skilsmisse.

Hvor skal barna bo?

Hvor barna skal bo er gjerne også roten til større uenigheter ved skilsmisse. Dette er ofte vanskelige og såre konflikter. Våre advokater har også bred erfaring med barnefordelingssaker. Se her våre artikler under kategorien Barnerett.

Ta gjerne kontakt

Det er som nevnt ovenfor mange spørsmål som reiser seg ved en skilsmisse. Det er ekteskapsloven og skifteloven som regulerer det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse. Imidlertid er reglene relativt kompliserte og de økonomiske beregningene / utregningene kan gjøre det nødvendig med en advokat ved skilsmisse. Ta gjerne kontakt med oss.