Tomtefeste – Austin Lyngmyr & Co

Tomtefeste – Austin Lyngmyr & Co

I juni 20015 ble det vedtatt ny tomtefestelov. Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil et mål. I følge tomtefesterforbundet finnes det mellom 300 000 og 350 000 tomtefestekontrakter. Mange festere har mottatt brev om oppregulering av tomtefesteavgiften det ikke er grunnlag for.

Tomtefeste – regulering av tomtefesteavgiften

For at festeavgiften skal nå maksgrensen på kr 11 378 for inntil et mål må tomten ha en verdi på kr 570 000 eller mer. Dette da festeavgiften etter den nye tomtefesteloven skal utgjøre to prosent av tomteverdien. Om tomteverdien er usikker må man få vurdert tomteverdien av en takstmann.

Det er et unntak for maksgrensen på kr 11 378  «i den grad det er naudsynt om synet til vernet for bortfestaren har etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen». Dette unntaket får anvendelse ved spesielt verdifulle eiendommer.

Slik blir man enige om tomtefesteavgiften

Det viktige utgangspunkt er å få fastlagt verdien av tomten. Dette kan som nevnt gjøres med takstmann eller megler. Partene kan også bli enige om at man kjenner prisnivået i området. For meget verdifulle eiendommer er det et viktig unntak fra maksgrensen. I slike saker må partene forhandle om en rimelig løsning for partene. Det kan da være fornuftig å få veiledning.

Reguleringen av festeavgiften vil også være avhengig hva som står i den opprinnelige festekontrakten.

Det er videre en regel om at festeavgiften bare kan reguleres etter markedsverdi bare en gang. Dette kan også gjøre det nødvendig med veiledning om tomtefeste.

Dekning av juridisk bistand i tomtefestesaker

Under hytte- eller boligforsikringen ligger det rettshjelpsdekning som dekker 80% av utgiftene til juridisk bistand når det foreligger en uenighet i tomtefestesaker. Dette når grunnegenandelen er betalt, den er på kr 3000 eller 4000.

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS har spisskompetanse på tomtefestesaker og kan gi veiledning. Ta utforpliktende kontakt med oss på tlf 24 02 20 20 eller post@aladvokat.no