Advokat i barnevernssak

Advokat i barnevernssak

Allerede fra tidspunktet foreldrene får vite at barnevernet har mottatt en bekymringsmelding, oppleves dette ofte som svært dramatisk og vanskelig for foreldrene. Mange opplever det som en viktig støtte å ha en advokat som kan tale deres sak. Våre advokater har erfaring med barnevernssaker. Vårt kontor bistår gjerne som advokat i barnevernssak.

Ved saker som gjelder akuttvedtal har du som part i saken krav på fri rettshelp. Dette gjelder uavhengig av inntekt og formue. Det samme gjelder for sak som er sendt til behandling ved Fylkesnemnda. Barnevernssaker som behandles i Fylkesnemnda er eksempelvis omsorgsovertakelse, fosterhjem- eller institusjonsplassering og tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse. Så tidlig som ved undersøkelsesstadiet har parter i barnevernssaken ikke nødvendigvis krav på fri rettshjelp. Likevel er det erfaringsmessig mange foreldre som ønsker advokat tidlig i barevernssaken.

Våre advokater har god kjennskap og erfaring i barnevernssaker. Vi kjenner godt til reglene for gangen i en barnevernssak og hvordan barnevernssaker bør håndteres. Vår erfaring gir et godt grunnlag for de vurderinger og hva som legges vekt på i barnevernssaker. Vi kan stille med vår advokatbistand tidlig i saken. Det er gjerne mye foreldre lurer på i en prosess med en barnevernssak. Vi kan bistå med rådgivning, delta på møter med barneverntjenesten om det skulle være ønskelig. Vi er opptatt av at du som klient skal bli ivaretatt på en best mulig og trygg måte i en vanskelig livssituasjon.

Vi bistår foreldre i barnevernssaker og møter i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Våre advokater er jevnlig i rettslige prosesser. Ta gjerne kontakt med vårt kontor eller direkte med en advokat for en uforpliktende samtale.