Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Selger hadde ikke rett til å fikse bilen flere ganger – vant sak om heving av bilkjøp

Selger har i utgangspunktet en rett til å fikse feil og mangler ved en bil. Særlig ved kjøp fra forhandler er dette aktuelt, fordi forhandler ofte har eget verksted eller tett samarbeid med et verksted. I næværende sak henvendte klient seg til advokat Kjetil Lyngmyr for bistand fordi bilen tok inn vann. Heving av bilkjøp var den prinsipale anførsel ved behandling i Forbrukertvistutvalget. Årsaken var at selger hadde uttømt sitt rett til å fikse mangelen. Selger mente de måtte være i sin rett til å utbedre å mente det ikke kunne være grunnlag får å heve bilkjøpet. I det følgende presenterer vi en kortfattet gjengivelse av saken.

Samme mangel?

Selger mente for det første at vannlekkasje på ulike plasser måtte regnes som selvstendige mangler. FTU viste til forarbeidene og kommentarutgaven til loven, før de slo fast at problemet fremsto som det samme hele tiden. Følgelig måtte vann inn i bilen være å regne som samme mangel selv om vannet kom fra forskjellige steder.

Antall utbedringsforsøk

Spørsmålet var således hvor mange forsøk selger skulle ha på utbedre mangelen. Lovens hovedregel er to forsøk. FTU mente det var tilstrekkelig med to forsøk, noe selger av bilen hadde fått.

Nok til å kreve heving av bilkjøp – er mangelen «uvesentlig»?

Når det kommer vann inn i bil, båt, bobil og lignende gjenstander som vanskelig lar seg reparere er det vanskelig å komme unna diskusjonen om heving. Vann kan fort lede til rustproblemer, sopp, mugg, feil med elektronikken og så videre. FTU var således ikke i tvil om det det forelå grunnlag for heving av bilkjøpet.

Oppgjøret

Klient fikk tilbake kjøpesummen, justert for nyttefradrag og forsinkelsesrenter i henhold til vedtaket fra FTU.

Har du opplevd en lignende sak og trenger advokatbistand kan du ta direkte kontakt med advokat Kjetil Lyngmyr – lyngmyr@aladvokat.no. Send med en liten beskrivelse av din sak.