Medhold i heving av bilkjøp uten rettslig behandling

Medhold i heving av bilkjøp uten rettslig behandling

Advokat Andreas Ringstad bisto en klient i Askim som hadde kjøpt en Mitsubishi Outlander Hybrid, 2014-modell, til kr 349 000. Kort tid etter kjøpet oppdager klient at bilen har en omfattende skadehistorikk som bilforhandleren ikke har opplyst om. Ringstad sendte flere brev i saken uten at bilforhandler aksepterte heving. Saken ble sendt inn til Forbrukerrådet og løste seg der etter at bilforhandler til slutt aksepterte heving.

Medhold i heving av bilkjøp

I kjøpsretten og særlig når det gjelder bilsakene, kan konfliktnivået ofte oppleves som høyt. Dette gjelder også når selger er en bilforhandler. Likevel er det ikke slik at man må gå rettens vei for å få medhold i heving. Noen ganger er det nødvendig, andre ganger løser saken seg i en tidligere fase. Nettopp dette var tilfelle i denne saken. Advokat Andreas Ringstad sendte flere brev til bilforhandler, som påberopte seg utbedringsretten. Ringstad sin argumentasjon var at utbedringsretten ikke kunne avhjelpe mangelen og risikoen kjøper ble pådratt uten å få opplysninger i forkant av kjøpet.

Klage til Forbrukerrådet og mekling

Advokat Ringstad sendte inn klage til Forbrukerrådet og bilforhandler fikk denne i kopi, samt pålegg om tilsvar fra Forbrukerrådet. Det ble deretter innledet en dialog rundt minnelig løsning. Etter en del korrespondanse ble det enighet om hevingsoppgjør. Partene fraskrev seg henholdsvis forsinkelsesrenter og nyttefradrag. Klient aksepterte å selv levere bilen. Han fikk kjøpesummen overført i forkant.

Juridisk bistand med heving av bilkjøp

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS satser på kjøpsrett og har en stor mengde bilsaker. Vi bistår både på kjøpersiden og selgersiden, mellom private og forhandler. Vi tilbyr en gratis førstevurdering av saken og presenterer vilkår før oppdrag eventuelt inngås. Normalt vil bilforsikringen din dekke mesteparten av advokatutgiftene via ordningen som kalles rettshjelpsdekning. Dette sjekker vi for deg. Ta gjerne kontakt under, og du hører fra en av våre medarbeidere som håndterer bilsaker.

Du kan også sende en beskrivelse av din sak til post@aladvokat.no.