Prisavslag etter kjøp av bolig

Prisavslag etter kjøp av bolig

Eierskifteselskapet mente det ikke forelå noen mangel ved boligen, til tross for at opplysninger i salgsdokumentasjonen ikke stemte. Advokat Kjetil Lyngmyr tok saken inn for Finansklagenemnda som konkluderte med at boligkjøper hadde krav på et prisavslag. Saken gjaldr feil opplysninger om alderen på boligens renseanlegg.

Mangel ved bolig

De fleste boliger i dag selges «som de er». Til tross for dette forbeholdet kan det foreligger mangler dersom det foreligger opplysningsvikt, feil opplysninger eller boligen er å anse som i vesentlig dårligere stand enn hva man kunne forvente.

Feil årstall i salgsdokumentasjonen

Ifølge salgsdokumentasjonen skulle boligens renseanlegg være av nyere dato. Senere undersøkelser viste seg at det ikke stemte. Boligkjøper sendte derfor reklamasjon til eierskifteselskapet. Selskapet avviste reklamasjonen og mente forholdet ikke var å anse som mangel i lovens forstand. Advokat Kjetil Lyngmyr sendte, på vegne av klient, en grundig klage til Finansklagenmenda. Her ble det medhold for klient som fikk tilkjent et skjønnsmessig prisavslag. Eierskifteselskapet respekterte prisavslaget og saken kunne avsluttes.

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS jobber mye med kjøpsrett og boligrett. Alle våre advokater har erfaring med håndtering av denne type saker. Trenger du advokat i klagesak mot eierskifteselskapet kan du ta kontakt med oss for videre bistand i saken. Husk at din boligforsikring dekker det meste av utgifter til advokat.