Mangel på bad – Protector Forsikring måtte dekke utbedring

Mangel på bad – Protector Forsikring måtte dekke utbedring

Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet av en klient som hadde fått avslag fra Protector Forsikring. Klient hadde reklamert på badet. Protector hevdet at det ikke var grunnlag for kravet.

Eierskiftesak – innhente sakkyndig

Advokat Austin bistod klient med å få innhentet sakkyndig vurdering. Av denne fremgikk det at badet måtte rives. Dette selv om badet bare var noen få år gammelt. Det ble sendt nytt krav til Protector Forsikring på bakgrunn av reklamasjonsrapporten. Kravet ble ikke besvart, selv etter flere purringer. Man opplevde at Protector trenerte saken.

Prosessvarsel – mangel bad

Advokat Austin sendte etter flere uker et prosessvarsel til Protector Forsikring med frist på 14 dager. Etter noen få dager kommer det tilbud fra Protector Forsikring om minnelig løsning. Klient fikk kr 230 000 av Protector Forsikring på grunn av mangel ved badet. Det fremkom at det var ufaglærte som hadde utført badet. Bruken av ufaglærte hadde ført til at badet måtte rives.

Eierskiftesaker – krav mot Protector Forsikring

Vi opplever ofte at eierskiftesaker blir trenerte og at man må stå på for å få rettmessige krav igjenom. Om du har problemer med din eierkiftesak ta utforliktende kontakt med fagansvarlig advokat/partner Thor Gunnar Austin. Vår boligretts avdeling kan bistå, vi bistår også med at du får dekket advokat over din rettshjelpsforsikring.