Fullt medhold i FTU etter bistand fra bobiladvokat

Fullt medhold i FTU etter bistand fra bobiladvokat

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto nylig en uheldig bobilkunde som hadde problemer etter kjøpet. Bilen tok inn vann, hadde defekt gulvvarme i bodelen og det viste seg også at den hadde vært utsatt for en kollisjonsskade. Selger mente de hadde avhjelpsretten i behold, men dette kunne de ikke bevise. Vår klient mente slik avhjelp aldri var gitt tilbud om på en tilstrekkelig måte. FTU var enig i dette.

Bobiladvokater med erfaring

En bobil er en kostbar investering, og det kan være betydelige utgifter til rep når noe går galt. I denne saken hadde klienten et ønske om at saken ble behandlet riktig fra tidligst mulig tidspunkt slik at hans rettigheter kunne ivaretas. Kjøpslovgivningen er ikke så oversiktlig som man skulle tro og det er mange vanskeligere grensedragninger. Hva menes for eksempel med «uten opphold», «innen rimelig tid», eller hva er å anse som en «uvesentlig mangel»? Som man skjønner er det rom for tvil og tolkning. Når så mye penger står på spill valgte kjøper i denne saken og la seg bistå av en bobiladvokat. Det viste seg å være en god investering.

Heving av bobilkjøp – kumulasjon av mangler

Flere mangler kan «legges sammen» i hevingsvurderingen. De sentrale manglene i denne saken var manglende gulvvarme, bobilen tok inn vann og den hadde tidligere vært utbedret for en kollisjonsskade. Alle disse avvikene og manglene var utsalgsgivende i hevingsvurderingen. Forbrukertvistutvalget konkluderte med at det forelå hevingsgrunnlag. Til tross for at også den profesjonelle selgeren var representert av egen bobiladvokat valgte de å la saken ligge. Den ble således ikke tatt inn til tingretten etter nederlaget i FTU. En fornøyd bobilkunde fikk tilbake kjøpesummen med tillegg av renter, samt andre erstatningsposter.

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS jobber mye med saker på bobil

Vi har flere «bobiladvokater» hos oss. Austin Lyngmyr er således et solid alternativ når det kommer til heving av bobilkjøp og andre mangelssaker på bobil og andre gjenstander forøvrig. Vi tar gjerne imot din henvendelse hvis du har en sak som er problematisk.