Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Fikk hevet kjøpet etter brev fra advokat

Vår klient fikk bistand av advokat Kjetil Lyngmyr. Kort tid etter kjøpet hadde klient merket at bilen brukte mer olje enn det som tilsynelatende var normalt. Motpart var ikke enig i dette, og han engasjerte advokat på saken. Advokaten avviste ansvar på vegne av klient. Tilsynelatende måtte det en rettslig prosess til for å løse saken. Slik ble det imidlertid ikke. Saken løste seg relativt rask.

Heving av bilkjøp mellom private – tidsperspektivet

I de fleste saker tar heving av et bilkjøp ganske lang tid, men ikke alltid. I denne saken gikk advokat Kjetil Lyngmyr gjennom saken fra A – Å. Etter den rettslige og faktiske vurderingen av saken ble det sendt et såkalt prosessvarsel til motparten, hvor han ble gjort kjent med at neste skritt i saken ville være å bringe den inn for behandling i tingretten. Årsaken var at bilen brukte for mye olje. Rent faktisk må man regne med at en bil som er av eldre modell og høy kilometerstand kan utvikle et høyt oljeforbruk. I næværende sak var ikke bilen så mange år gammel, og den hadde gått under 100 000 km. Den brukte over toleransegrensen, noe man fant ut ved å gjøre en oljeforbruksmåling hos verksted. Saken løste seg etter brevet fra Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. En grundig gjennomgang av saken, og et solid brev kan være med på å løse en sak i tidlig fase. Noen garanti har man naturligvis ikke. Som et utgangspunkt må man være forberedt på at prosessen tar tid.

Trenger du bistand til heving av bilkjøp og ønsker å benytte advokat kan du gjerne ta kontakt med oss. Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS er etablert i Oslo og i Akershus. Vi har imidlertid klienter over hele landet og yter advokatbistand på landsbasis. Husk at bilforsikringen (minimum ansvar) dekker mye av utgiften til advokat.