Entrepriserett – Austin Lyngmyr & Co

Entrepriserett – Austin Lyngmyr & Co

Entreprise omhandler kontrakter i bygg- og anleggsnæringen. Flere NS-avtaler regulerer forholdet mellom entreprenør og byggherre. I tillegg er bygg- og anleggsnæringen underlagt omfattende offentlig regulering. Våre entrepriserettsadvokater ser ofte at konflikter oppstår fordi man ikke har god nok kunnskap om NS-avtaler og ikke har gode nok avtaler å forholde seg til.

Entrepriserettsadvokater – Austin Lyngmyr & Co

Vi blir ofte kontaktet forsent, etter at det har blitt problemer. Det blir bedre resultater med å få bistand under kontraktsforhandlinger. Våre entrepriserettsadvokater kan bistå med kontraktsforhandlinger, kontakt med offentlige myndigher. Vi kan gi konsekvensanalyser.

Entrepriserettsadvokater – underveise i prosessen

I NS er det blant annet regler om å varsle endringer. Når et varsel blir gitt vil det få konsekvenser om man ikke følger det opp. Det blir en aktivitetsplikt. Det er videre regler om tillegg. Det er regler om tilsyn på anleggsplassen, om hvem som skal sikre den. Om det glipper underveis i denne prosessen kan det få betydlige konsekvenser. Det kan være avtalt en fremdrift. Om det kommer endringer som medfører ekstra arbeid og forsinkelser må entreprenøren varsle om dette. Ved manglende varsel vil entreprenøren kunne miste retten til forlengelse av fristen.

Sluttoppgjør – overtagelse – mangelsvurdeing – entrepriserettsadvokater

Ved sluttoppgjør kan det oppstå diskusjon om mangler. Videre kan det bli hevdet at overtagelsen er forsinket, noe som skal gi redusert sluttoppgjør. I det tilfelle det er en mangel kan det også oppstå en diskusjon med forsikringsselskapet om hva som eventuelt skal dekkes over ansvarsforsikringen. Austin Lyngmyr & Co har lang erfaring med slike sammensatte entrepriserettslige problemstillinger.

Entrepriserett – Austin Lyngmyr

Har du spørsmål knyttet til entrepriserett ta kontakt med fagansvarlig advokat/partner Thor Gunnar Austin tlf 24 02 20 20.