Eierskifte – feil og mangler ved bolig

Eierskifte – feil og mangler ved bolig

En av de største investeringer private personer gjør er kjøp av bolig. I mange tilfeller er det feil og mangler ved boligen. Noen er så grove at det kan betegnes som boligsvindel. Feil og mangler kan være forsøkt tildekket. Vår erfaring er at både NCL og Protector Forsikring avviser mange krav uten tilstrekkelig grunnlag til å avvise kravene.

Eierskifteselskapene – bruker egne takstmenn

Mange takstmenn som Protector Forsikring og NCL bruker er takstmenn som ofte går igjen. Vi som til daglig arbeider med eierskifteselskaper ser at mange av disse rapportene underdriver omfanget av manglene og behov for utbedring. Eierskifteselskapene gir også ofte boligjøperen oppgaven med å dokumentere og underbygge sitt krav. Det er da svært viktig å få bistand fra eierskifteadvokater med spisskompetanse.

I eierskiftesaker går ofte visse typer mangler igjen

Det er som oftest snakk om lekkasjer, fuktskader, skadedyr, roteskader, feilkonstruksjoner, bruk av ufaglærte, manglene opplysninger om offentlige vedtak og arealmangler. Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten, egenerklæringen vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

Eierskifteadvokat

Våre eierskifteadvokater opplever ofte at sakene blir forsøkt trenert av eierskifteselskapene. Det er videre viktig å ha en motvekt når erskifteselskapene bruker egne takstmenn. Når det foreligger en mangel etter avhendingsloven har selger rett til å tilby utbedring. Det er viktig å huske på at utbedring skal skje innen rimelig tid, fristen løper for eierskifteselskapene fra reklamasjon er gitt. Om manglen ikke utbedres kan kjøper i praksis kreve prisavslag lik det utbedring koster. I noen tilfeller kan det bli aldersfradrag. Ved vesenglig mangler kan kjøper heve avtalen. Vår erfaring at boligkjøpere må stå på for å få sine rettmessige krav. Våre eierskifteadvokater har spisskompetanse på avhendingsloven.

Få dekket advokat i eierskiftesaker

Våre advokater hjelper deg med å få dekket utgiftene til advokat under din rettshjelpsforsikring. Dette slik at våre klienter kun får faktura på egenandel. Egenandelen er som regel kr 3 000 – 4 000 i grunnegenandel, etter det dekker forsikringen 80%. Vi gjør dette for at det skal være enkelt å få advokathjelp.

Kjøpsforsikring

Noen klienter har tegnet kjøpsforsikring i for eksempel Help eller Legal 24. Om du er missfornøyd med bistanden fra Help eller Legal 24, har du rett til å velge advokat selv. Våre advokater bistår også i slike saker. Det er fritt valg av advokat og det er i strid med dette prinsipp å begrense valg av advokat. Har du tegnet kjøpsforsikring og trenger bistand ta gjerne kontakt med våre advokater.

Vi erfarer at mange har behov for bistand i eierskiftesaker. Om du er usikker i din sak ta kontakt i dag uforpliktende. Oversittelse av reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister kan medføre at kravet går tapt. Ta kontakt med våre eierskifteadvokater på 24 02 20 20 eller post@aladvokat.no