ID-tyveri

ID-tyveri

Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt for ID-tyveri i løpet av de siste to årene. ID-kriminalitet er en vestbransje og den utføres i økende grad av organiserte kriminelle på tvers av landegrensene.

Alarmen bør gå om du mottar regninger for produkter du ikke har bestilt, eksempelvis kredittkortfaktura som inneholder ukjente transaksjoner, bekreftelse på kreditt eller mottatt kredittramme uten å ha bedt om det. Varsel om adresseendring du ikke kjenner til. Telefon eller brev som bekrefter kjøp eller ordrer du ikke står bak. Gjenpartsbrev etter kredittsjekk du ikke har bedt om.

Mange oppdager ikke ID-tyveriet før inkassokravene kommer i posten. Man må da kontakte inkassofirmaene for å få slettet kravene. Det kan bli arbeidskrevende å bevise at man selv ikke er skyldig i kravene. Et ID-tyveri kan være at noen har tatt opp et lån og kjøpt bil i ditt navn. Om inkassofirmaet ikke tror at det foreligger et ID-tyveri, vil saken kunne havne i retten. Når man bestrider et krav kan ikke kravet innkreves via inkassofirma. Det må da foreligge en rettslig avgjørelse og saken vil da gå til rettslig behandling i domstolene. Man kommer da fort i en situasjon det er behov for rettslig bistand.

Fri rettshjelp – ID-tyveri

Ved ID-tyveri har mange fri rettshjelp gjennom sin innboforsikring. I Gjensidige Forsikring under Innbo pluss har man opptil kr 100 000 til juridisk hjelp før en tvist har oppstått og til å fjerne uberettigende krav og betalingsanmerkninger. Etter at et krav er avvist har man inntil kr 1 000 000 til rettslig bistand. Ys innbo har også slik dekning. De fleste store forsikringsselskaper har dekning for juridisk bistand ved ID-tyveri under innboforsikringen. Når vi yter bistand til klienter som har blitt utsatt for ID-tyveri tar vi alltid kontakt med forsikringsselskapet for å bistå med å få å plass den dekning som måtte foreligge.

Austin Lyngmyr har spisskompetanse på ID-tyveri og har flere advokater med bakgrunn fra politiet, med mange års erfaring med utredninger.