Hvordan få best mulig sluttpakke?

Hvordan få best mulig sluttpakke?

Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da ofte blir stilt er hvilke argumenter som er relevante når man skal forhandle om sluttpakke?

Det er flere retninger forhandlinger om sluttpakke kan gå. Arbeidsmiljøloven har en rekke rettsregler om nedbemanning. Det sentrale juridisk sett er om prosessen har gått etter disse reglene. Er de som må gå valgt ut på usakelige grunner? Er det feil i fakta? Det kan være juridisk tvil om hvilke arbeidstakere som skal velges ut, eller om det er saklig å legge vekt på noen typer momenter. Det kan videre være ledig stilling og uenighet om hvem som bør ha den. Juridisk tvil innebærer risiko for arbeidsgiveren. Slike juridiske feil eller tvilsspørsmål er gode kilder til argumentasjon om gode sluttpakker. Gode arbeidsrettsadvokater kan dermed skape gode sluttpakker.

En annen strategi er å appellere til arbeidsgiver på det følelsesmessige grunnlaget. Man kan påpeke den menneskelige side og de vansker arbeidstakeren får. Det kan også påpekes betydningen av et godt mellommenneskeligforhold, positiv omtale og godt omdømme.

Våre arbeidsrettsadvokater har spisskompetanse på å finne de riktige agrumenter. Har du spørsmål om sluttpakke eller nedbemanning så ta kontakt for en uforliktende vurdering av din sak.