Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som har årelang erfaring fra flere av de største forsikringsselskaper i landet. Dermed vet vi hvordan selskaper tenker ved skadeoppgjør og hva forsikringskunden må passe på.

Når det oppstår en vannskade kan selskapet tilby kontantoppgjør. Dette kan bli gjort før man vet 100% hvilket omfang skaden har. Vår erfaring er at man ofte ikke vet dette før utbedringer er startet og skadde konstruksjoner er åpnet. Ved kontantoppgjør, for eksempel ved vannskader, får ikke forsikringskunden mva. Ved vannskader vil boligen kunne være uboelig. Når boligen ikke kan brukes under utbedring av en skade vil forsikringskunden ha krav på erstatningsbolig. Når en vannskade skyldes en skadevolder, for eksempel en rørlegger som har gjort en feil, vil skaden dekkes av hans ansvarsforsikring. Ved ansvarsskader er det mange av de samme spørsmål som reiser seg. Skal man ta kontantoppgjør? Har man krav på erstatningsbolig? Vår erfaring er at mange ikke automatisk får rett oppgjør.

Vi bistår med forsikringssaker over hele landet, da vi har spesialistert oss på slike saker. Har du en skade og har spørsmål står vi til din disposisjon.