Medhold i Forbrukertvistutvalget

Medhold i Forbrukertvistutvalget

Advokatfullmektig Andreas Ringstad hadde to saker som nylig ble behandlet i Forbrukertvistutvalget. Den ene gjaldt heving av en Mini Cooper S Cab og den andre krav om prisavslag grunnet fuktskader på brukt bobil. I begge saker fikk klientene fullt medhold.

Vedtak i Forbrukertvistutvalget

Et vedtak i Forbrukertvistutvalget har tvangskraft om det ikke ankes videre, på lik linje med en dom i tingretten. Det vil si at man kan sende inn begjæring om utlegg til Namsmannen dersom tapende part ikke frivillig innfrir i henhold til vedtaket. Forbrukertvistutvalget er et spesialisert domstolslignende organ. Vårt firma har mange saker inne for Forbrukertvistutvalget, i all hovedsak kjøpsrettssaker og håndverkerssaker. Nylig hadde advokatfullmektig Andreas Ringstad to saker hvor vedtak ble oversendt omtrent samtidig. Begge ga fullt medhold.

Heving av bilkjøp

Det første vedtaket knyttet seg til heving av bilkjøp. Saken gjaldt var en Mini Cooper S Cab 2007-modell. Den var kjøpt av klient for kr 140 000. Etter å ha kjørt bilen i ca. 3000 kilometer, opplevde klient at den trakk dårlig og gikk i nødmodus. Bilen ble levert inn til sakkyndig verksted. Med bakgrunn i dette ble det innlevert krav om heving fra advokatfullmektig Andreas Ringstad på vegne av klient. Selger bestred ansvar og innhentet en egen sakkyndiguttalelse fra verksted. Saken gikk gjennom mekling i Forbrukerrådet uten at løsning ble oppnådd. Vedtaket i Forbrukertvistutvalget slo fast at klient hadde grunn til å forvente en driftssikker bil i god stand. På tross av noen mangler i serviceheftet, ble ikke det ansett avgjørende i henhold til hva klient var berettiget til å forvente. Resultatet ble således heving. Klient fikk tilkjent kjøpesummen og forsinkelsesrenter fra betalingstidspunktet i medhold av kjøpsloven § 65 andre ledd.

Prisavslag på bobil

Det andre vedtaket knyttet seg til prisavslag på brukt bobil grunnet fukt. Advokatfullmektig Andreas Ringstad bisto klient hele veien fra reklamasjonstidspunktet til vedtak i Forbrukertvistutvalget forelo. Det var her en rekke omstridte punkter i saken. Det sto blant annet i kjøpekontrakt at det var forevist fukttest, men det var uenighet mellom partene om hvilken fukttest dette var da det viste seg å foreligge flere fra samme år. Risikoen for uklarhetene i faktum ble i stor grad veltet over på selger i Forbrukertvistutvalgets vurdering. Klient ble tilkjent kr 40 000 i prisavslag. Klient ønsket ikke å heve kjøpet da han var fornøyd med bobilen utenom fuktproblematikken.