Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i Help. Vi blir kontaktet av mange som føler at de ikke får tilstrekkelig bistand.

Når det er tegnet kjøpsforsikring ved kjøp av boligen, mister man retten til rettshjelpsforsikringen som ligger innbakt i boligforsikringen. Dette fordi mange forsikringsselskaper har vilkår om at rettshjelpsforsikringen ikke kommer til anvendelse når det er tegnet en kjøpsforsikring ved kjøp av bolig. I henhold til advokatetiske regler fremgår det at en advokat skal gi råd til klienten og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Av advokatetiske regler fremgår det også at en advokat skal være uavhengig. Forslaget til ny advokatlov har også krav til uavhengighet.

Når Help har vilkår om at klienten er bundet av å bruke Help sine advokater vil disse vilkårene høyst sannsynlig ikke stå seg. Vårt råd er å tenke seg nøye om før man kjøper kjøpsforsikring. Den som selger kjøpsforsikring får provisjon av salget, derfor ønsker megler å selge denne. Det er viktig å velge advokat på fribasis og få høyt kvalifisert bistand.

Vi står til disposisjon med vår spisskompetanse om du føler at du ikke får den bistand og oppfølgning du trenger i din eierskiftesak.