Avslag på forsikring – advokatbistand

Har du fått avslag på forsikringsdekning og er uenig med forsikringsselskapets standpunkt? Da bør du ta en nærmere titt på denne artikkelen. Austin & Lyngmyr Advokatfirma har spesialister som har særskilt kompetanse på forsikringsrett. Vi har advokater som har lang fartstid hos forsikringsselskaper og som kjenner bransjen fra innsiden. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale eller gratis førstegangsvurdering.

iStock_000008895516_Large

Avslag på forsikring – advokatbistand

Både privatpersoner og bedrifter tegner forsikring for å overføre risikoen for et skadetilfelle til forsikringsselskapet mot at man betaler en premie. Forsikringen skal kompensere for det tap man lider ved at et bestemt skadetifelle har oppstått. Når forsikringsselskapet gir avslag på forsikringen kan det derfor få alvorlige følger for forsikringstaker. Har man fått avslag på forsikringen er det derfor viktig å kontakte en advokat som kan gå gjennom avslagsgrunnen for å se om avslaget er korrekt.

Bør jeg kontakt advokat ved avslag på forsikring?

Forsikringsselskaper er representert ved juridiske saksbehandlere og advokater. Styrkeforholdet er derfor noen ganger ubalansert. En advokat som er spesialist på forsikringsrett vil raskt kunne avdekke om forsikringsselskapet har begått saksbehandlingsfeil eller foretatt beslutningen på et feilaktig grunnlag eller at beslutningen ikke har rettslig forankring i forsikringsvilkårene. Under tiden kan avslaget også være i strid med forsikringsavtaleloven.

Advokatkostnader ved avslag på forsikring

Advokatbistand ved avslag på forsikring trenger ikke nødvendigvis å være dyrt. Dersom du har innboforsikring har du som hovedregel rett til rettshjelpsdekning. Forsikringen kommer til anvendelse når det foreligger en «tvist» mellom deg og forsikringsselskapet. Når forsikringsselskapet har gitt avslag på forsikringen foreligger det en tvist iht. vilkårenes bestemmelser. Rettshjelpsdekningen dekker hele 80 % av dine advokatkostnader. Du betaler imidlertid en grunnegenandel på kr 3 000 –  4 000. Deretter betaler du kun 20 % av honoraret.

Avslag på forsikring – kontakt vårt advokatfirma for gratis konsultasjon

Vi tilbyr gratis førstevurdering av saken for å avdekke om du har en sak å gå videre med. Dersom du ønsker å prate med en advokat kan du ringe oss for en uforpliktende telefonsamtale.