Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en gratis førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som er spesialister innenfor forsikringsrett og kjenner forsikringsselskapenes strategi og saksbehandling.

iStock_000003580929_Large

Avslag husforsikring – advokatbistand

En husforsikring skal dekke store og små skader på boligen din. Slik som rørbrudd, skade som følge av lynnedslag, naturskader og brann mv. For mange kan det medføre store kostnader når uhellet først inntreffer. Det er derfor viktig at man får korrekt forsikringsoppgjør. Dersom du er uenig med forsikringsoppgjøret eller avslaget under husforsikringen bør du ta kontakt med advokat, som raskt kan vurdere om du har en sak å gå videre med. Vi tilbyr gratis førstevurdering av saken.

Bør jeg kontakte advokat ved avslag på husforsikring?

Det er menneskelig å gjøre feil. Forsikringsselskaper gjør også feil da det er mennesker som sitter som saksbehandlere. Forsikringsrett er et område som kan by på mange vanskelige grensedragninger. Vår anbefaling er at du tar kontakt med advokat så snart som mulig for å avdekke om det har begått saksbehandlingsfeil, eller om avslaget har rettslig forankring i forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset eller forsikringsavtaleloven. Noen ganger kan det også være vanskelig å vite hvordan man skal anlegge saken videre. Da kan det være betryggende å ha en forsikringsspesialist som kjenner saksgangen.

Rettshjelpsdekning ved avslag på husforsikring – advokatkostnader

Kommer du i en tvist med forsikringsselskapet skal du vite at du har noe som kalles for rettshjelpsdekning gjennom din innboforsikring. Forsikringsselskapet plikter å dekke dine advokatutgifter. Rettshjelpsdekningen dekker advokatutgifter opp mot kr. 100.000. Forsikringsselskapet betaler hele 80 % av dine advokatutgifter. Det du må betale er en grunnegenandel på kr 3 000 –  4 000. Deretter betaler du kun 20 % av honoraret.

Avslag på husforsikring – ta kontakt med vårt advokatfirma

Vårt advokatfirma har særskilt kompetanse på forsikringsrett. Dette er en ettertraktet kompentase. Våre advokater har lang fartstid hos forsikringsselskaper og kjenner bransjen fra innsiden. Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister. Det er hyggelig å bli kontaktet uansett.