Advokathjelp forsikringsoppgjør

Forsikringsrett er et område som kan by på mange juridiske utfordringer. Det kan være vanskelig for en privatperson å vurdere om avslag fra forsikringen er riktig. Har du fått avslag på forsikringen eller ønsker å klage på forsikringsoppgjør? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en gratis førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale.

Worried teenager woman on the beach in winter

Advokathjelp forsikringsoppgjør

Et avslag ved forsikringsoppgjør kan ha mange grunner. Erfaringsmessig er det noen avslagsgrunner som går igjen. Listen er ikke utømmende.

1. Unntak i forsikringsvilkår / tolkning av forsikringsvilkår

2. Avkortning grunnet forsikringstakers opptreden

3. Påstand om svik

4. Bevisst har gitt uriktige opplysninger

5. Forsikringstilfeller inntreffer etter opphør av forsikringen eller før forsikringen har trådt i kraft

6. Karensbestemmelser kommer til anvendelser

7. Forsikringstilfeller har ikke inntruffet

8. Uenighet om dekningsfeltet. Herunder personkretsen, forsikringsobjektet, farefelt, sted og tid mv.

9. Uenighet om forsikringssummen

10. Helseerklæringer. Betydning i personforsikringer slik som ulykkesforsikring, uføreforsikringer, gruppelivsforskring mv.

Bør jeg kontakte advokat for hjelp ved avslag i forsikringsoppgjør?

Vår anbefaling er at du tar kontakt med advokat så snart som mulig. Forsikringsselskapet er representert ved juridiske saksbehandlere og advokater. For å utjevne denne balansen kan det være betryggende at du får profesjonell hjelp fra en advokat som er spesialist på forsikringsrett. Våre advokater har lang fartstid hos forsikringsselskaper og mange har arbeidet hos flere av de største aktørene på markedet. Vi kan forsikringsjuss og vi tilbyr en ettertraktet kompetanse.

Advokatkostnader ved forsikringsoppgjør – rettshjelpsdekning

Har du fått avslag fra forsikringsselskapet i forbindelse med et forsikringsoppgjør foreligger det en tvist mellom deg og forsikringsselskapet. Dersom du har en innboforsikring har du krav på rettshjelpsdekning som dekker dine advokatutgifter. Forsikringen dekker opp mot kr. 100.000. Forsikringsselskapet betaler da hele 80 % av dine advokatutgifter. Du må imidlertid betale en grunnegenandel på kr 3 000 – 4 000. Deretter betaler du kun 20 % av honoraret til advokaten.

Advokathjelp forsikringsoppgjør – ta kontakt med vårt advokatfirma

Vårt advokatfirma har forsikringsrett som et av våre satsingsområder. Vi kan tilby advokater som har lang erfaring med forsikringsoppgjør og som besitter en særskilt kompetanse. Ta gjerne kontakt med oss og få en gratis vurdering av om du har en sak. Vi synes det er hyggelig å bli kontaktet uansett og en telefonsamtale vil være uforpliktende.