Manglende opplysninger om kondemnert bil – fullt medhold i tingretten

Austin Lyngmyr er et av få selskaper som har spesialisert seg på bilsaker. Mange tror at biler som har vært kondemnert ikke kommer på veien igjen. Slik er det ikke. Bilvrak kan kjøpes og bygges opp igjen. Dette var tilfellet i nærværende sak.

Kjetil Lyngmyr 3 - Version 2

 

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto klient etter kjøp av en Volvo C30. Klienten trodde hun hadde kjøpt en mangelfri bil, noe som viste seg å ikke stemme. Etter en tid oppdaget hun at bilen hadde vært kondemnert. Vedkommende hun kjøpte bilen av hadde igjen kjøpt bilen hos merkeforhandler. Merkeforhandler opplyste tidligere eier om at bilen hadde vært kondemnert, men den skulle være fint rettet opp hos Volvo – verkstedet. Dette viste seg langt på vei å stemme. Vedkommende som solgte bilen til vår klient opplyste imidlertid kun delvis om de skader som tidligere hadde vært ved bilen. Dette var ikke klient fornøyd med. Hun hadde kjøpt en bil hvor det var holdt tilbake opplysninger. Dette var for henne vesentlig. Dersom en bil har hatt omfattende skader vil det ha en prisdempende effekt. Det knytter seg videre usikkerhet til standen på en bil som har vært skadet, både i form av rustproblemer, dårlige tilpasning og så videre.

Advokat Lyngmyr tok ut forliksklage. I forliksrådet tapte vår klient. Forliksrådet mente kliente burde ha sjekket bilen nøyere enn det hun gjorde før kjøpet. Forliksrådet så ut til å overse selgers opplysningsplikt om vesentlige forhold ved bilen. Forliksrådet gjorde etter vår mening en grov feilvurdering, og saken ble brakt videre inn til tingretten ved stevning.

I Fredrikstad tingrett fikk klient fullt medhold og vant saken fullt ut med saksomkostninger og renter av kjøpesummen. Saken ble varslet anket til lagmannsretten, noe som forøvrig aldri ble realiteten. Tingretten var klar på at manglende opplysninger om tidligere kondemnasjon, og det å holde tilbake opplysninger om tidliger skadeomfang, var å anse som et vesentlig kontraktsbrudd. Heving av kjøpet ble følgelig utfallet, noe vårt klient var svært tilfreds med.

Har du kjøpt en bil som har vært kondenmnert? Fikk du aldri opplysninger om dette? Da bør du vurdere å engasjere en advokat. Austin Lyngmyr advokatfima har kompetansen som skal til i disse sakene. Vi tilbyr gratis førstevurdering hvis bilen har vært kollisjonsskadet og det ikke er formidlet opplysninger om dette til deg som bilkjøper.

I denne type saker betaler forsikringen dine utgifter til advokat. Du betaler kun egenandel, men også denne vil kunne bli dekket i tilsvarende saker som overfor nevne. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis førstevurdering av din sak.