Klient fikk erstatning for ulovlig felling av trær

Klient fikk erstatning for ulovlig felling av trær

Vår klient hadde vært på ferie. Når klient kom tilbake fra ferien, hadde naboen kappet to flotte furutrær. Begge trærne var kappet med omlag fem meter. Naboen hevdet at det var gitt samtykke. Advokat Thor Gunnar Austin ble kontaktet om ulovlig kapping av trærne. Det ble tatt ut stevning ved Sandefjord tingrett.

Beregning av erstatning ved ulovlig felling av trær

I henhold til rettspraksis skal erstatningen beregnes utfra hva som er rimelig og nødvendig utbedring. Det ble i saken innhentet vurdering av hva det ville koste å fjerne trærne og få opp to nye trær. Kostnadene ble vurdert til kr 120 000. I saker om ulovlig felling av trær er det ikke krav til ett økonomisk tap. Men det legges vekt på hvilken verdi trærne hadde for eiendommen, blant annet værn mot innsyn eller pryd for eiendommen.

Klient fikk kr 100 000 i erstatning 

Saken ble forlikt like før den skulle opp i tingretten. Klient fikk kr 100 000 i erstatning for ulovlig topping av to trær. Naboen kunne ikke bevise at det var gitt samtykke, slik han hevdet. Ved ulovlig felling av trær er det den som hevder samtykke som har bevisbyrden.

Klient fikk dekket advokat over forsikringen

Under boligforsikringen fikk klient dekket advokat med 80% etter at grunnegenandelen på kr 4000 var betalt. Austin Lyngmyr & Co har spisskompetanse på saker om ulovlig felling av trær og kan bistå med å kreve rett erstatning.