Klient fikk erstatning i eierskiftesak mot Am Trust

Klient fikk erstatning i eierskiftesak mot Am Trust

Selger hadde tegnet eierskifteforsikring i Am Trust International Underweiters ltd. I forbindelse med at huset skulle beises ble det avdekket omfattende råteskader. Det ble reklamaert for sopp og råteskader. Am Trust International Underweiters ltd avviste kravet. Advokat Thor Gunnar Austin tok ut stevning og førte saken i Larvik tingrett. Klient fikk medhold og fikk både prisavslag og erstatning, i tillegg til saksomkostningene.

Avslag på eierskifteforsikring

Eiendomsadvokat Thor Gunnar Austin har erfaring med at eierskifteselskaper svært ofte avviser krav. Mange av disse kravene førrer frem ved bruk av advokat. I saken fra Larvik tingrett hadde Am Trust International Underweiters ltd avvist kravet i sin helhet. Dette selv om det var dårlig løsning i ned kant ytterkledning, beslag i overkant manglet og beslaget som var der var montert for langt ut. Bundsviller var felt ned i betonggulvet. Det var blitt store råteskader på bundsviller. Norsk Muggsopp & Bakteriekontroll avdekket muggsopp.

Erstatning ved mangel på bolig – Am Trust International Underweiters ltd

Det ble anført at det forelå mangler etter avhendingsloven § 3-9 (2) da utbedring oversteg 5% av kjøpesummen. Videre ble det anført at det forelå manglende opplysninger etter avhendingsloven § 3-7. Etter avhendingsloven § 3-7 pålegges selgeren å sørge for at kjøperen får sentrale opplysninger om eiendommen. Selgers opplysningsplikt er sentral ved salg av fast eiendom og går foran kjøpers undersøkelsesplikt. Kjøper fikk medhold både etter avhendingsloven § 3-9  og § 3-7. Am Trust International Underweiters ltd måtte betale kostnadene for utbedring av sopp og råteskadene, i tillegg måtte selskapet dekke sakens omkostninger.

Ved avslag på eierskifteforsikring

Vår erfaring er at det hjelper å bruke advokat ved avslag på eierskifteforsikring. Mange saker blir forlikt der klient får erstatning/prisavslag ved mangler på bolig når vi kommer inn i saken. Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS har spisskompetanse og årelang erfaring med eierskiftesaker etter avhendingsloven. Om du har mangel ved din bolig, ta kontakt og få vurdert gratis om du har en sak å gå videre med. Husforsikringen dekker utgifter til advokat med 80% når grunnegenandelen er betalt, denne er som regel på kr 3 000 – 4 000.