Tips ved personskade – Austin Lyngmyr & co Advokatfirma AS personskadetips ved trafikkulykke

Tips ved personskade – Austin Lyngmyr & co Advokatfirma AS personskadetips ved trafikkulykke

Har du blitt påført personskade ved trafikkulykke? Da anbefaler vi at du tar en titt på våre tips ved trafikkulykke. Vårt advokatfirma har lang erfaring med personskadeoppgjør og vi har advokater som er fagspesialister på personskade. Denne artikkelen retter seg mot alle som har blitt påført personskade ved trafikkulykke. Ta gjerne kontakt med advokat for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken.

Tips ved personskade

1. Ta kontakt med lege / sykehus for konsultasjon så snart som mulig

Mange skadelidt vegrer seg for å ta kontakt med lege / sykehus etter personskaden eller at de venter for lenge med å ta kontakt. Dersom du har plager eller har det vondt bør du oppsøke lege for undersøkelse. For det første vil undersøkelsen kunne kartlegge skadens art og omfang slik at du evt. kan komme i gang med behandlingen og rehabiliteringen. For det andre får du dokumentert plagene dine.

2. Melde fra personskaden til forsikringsselskapet

Det er viktig at du melder fra personskaden til forsikringsselskapet så fort det lar seg gjøre. Det finnes regler om meldefrist og foreldelse. I verste fall kan krav om erstatning gå tapt dersom man venter for lenge. Det er ikke nødvendig at skaden har utløst noen konsekvenser eller gitt varige skader. Det viktigste er at skaden registreres. Hvorvidt skaden er alvorlig eller ikke vet man som regel ikke før det har gått en tid.

3. Ta vare på kvitteringer og ha god oversikt over alle utgifter

Forsikringsselskapet krevet ofte at du må dokumentere dine utgifter. I så henseende er det viktig at du kan fremlegge kvitteringer på behandlinger, egenandel ved konsultasjoner, medisiner og andre utgifter du har hatt som følge av trafikkulykken.

4. Kontinuerlig konsultasjon med lege / sykehus

Det er ikke bare viktig at du tar kontakt med lege/ sykehus rett etter trafikkulykken. Dersom du har plager / vondt bør du kontinuerlig få dette journalført eller dokumentert hver gang du er hos legen.

5. Melde fra om skaden til private forsikringsordninger

Dersom du har tegnet private ulykkesforsikringer/ reiseforsikringer bør du ta kontakt med forsikringsselskapet og melde fra som skaden.

6. Kontakt advokat for advokatbistand

Vår anbefaling er at du tar kontakt med advokat så tidlig som mulig. Det er viktig for deg å vite om hvilke rettigheter og krav du har ved trafikkulykke. Advokaten vil kunne gi deg råd og tips samt kartlegge ditt erstatningskrav. Forsikringsselskapet er pliktig til å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat ved trafikkulykke, slik at du ikke trenger å bekymre deg for advokatkostnader.

Ta gjerne kontakt Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Vi har advokater som er spesialister på personskade og tilbyr gratis vurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi bistår klienter over hele landet og synes det er gledelig å bli kontaktet uansett.