Påkjørt av syklist som fotgjenger – rett til erstatning?

Påkjørt av syklist som fotgjenger – rett til erstatning?

Som fotgjenger er man særlig utsatt for personskader dersom man kommer ut for en ulykke, enten med syklister eller andre kjøretøy. Når uhellet først er ute, medfører det som regel store personskader. Som skadet fotgjenger bør du derfor kjenne til dine rettigheter til erstatning. Vårt advokatfirma har advokater med lang erfaring og som har personskade som sitt spesialfelt. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken.

Påkjørt av syklist som fotgjenger – rett til erstatning?

Kommer du i sammenstøt med en syklist kan du ha krav på erstatning. Det er imidlertid ikke slik som ved sammenstøt med motorkjøretøy der ansvaret for motorkjøretøyet er objektivt. Skal syklisten kunne holdes erstatningsansvarlig må det sannsynliggjøres at syklisten har opptrådt uaktsomt. Lovgrunnlaget for erstatningsansvaret er det alminnelige skyldansvaret.

Hva gjør jeg dersom jeg har blitt påkjørt av syklist?

Krav om erstatning skal i utgangspunktet rettes mot syklisten personlig. Alternativt kan fotgjengeren fremsette krav mot syklistens forsikringsselskap. De fleste som har innboforsikring har også ansvarsforsikring som dekker rettslig erstatningsansvar man pådrar seg som privatperson. Har du blitt påkjørt av syklist kan du derfor også fremme krav om erstatning mot syklistens forsikringsselskap.

Advokatbistand – påkjørt av syklist

Såfremt det foreligger erstatningsansvar for syklisten, dekker forsikringsselskapet som hovedregel dine utgifter til advokat. Forsikringsselskapet er pliktig iht. skadeerstatningsloven § 3-1 å dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma dersom du er usikker på om du får dine advokatutgifter dekket.

Rettshjelpsforsikringen du har gjennom din innboforsikring dekker dine advokatutgifter

Dersom du har innboforsikring har du rett til rettshjelpsdekning fra forsikringsselskapet. Rettshjelpsforsikringen kommer til anvendelse når det foreligger «tvist» dvs. at krav / erstatningsutbetaling er bestridt fra motparten. Ved tvist vil rettshjelpsdekningen dekke hele 80 % av dine advokatutgifter. Du må imidlertid betale en grunnegenandel på mellom kr 2 000 – 4 000 og 20 % av advokatutgifter.

Kontakt en advokat som er fagspesialist på personskade ved sammenstøt med syklist som fotgjenger

Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma og du vil bli bli kontaktet av en advokat som har personskade og erstatningsrett som sitt spesialfelt. Telefonsamtalen er uforpliktende og du får en gratis vurdering av saken. Det er gledelig å bli kontaktet uansett.