Påkjørt av syklist som fotgjenger – hva kan jeg kreve av erstatning?

Påkjørt av syklist som fotgjenger – hva kan jeg kreve av erstatning?

Ved sammenstøt med syklist som fotgjenger reguleres erstatningsutmålingen av alminnelige erstatningsregler etter skadeerstatningsloven § 3-1. Dersom syklisten har opptrådt uaktsomt foreligger det et erstatningsansvar. Fotgjengeren skal stilles i samme økonomiske stilling som før skaden inntraff. Fotgjengeren har følgelig krav på å få dekket sitt fulle økonomiske tap. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma - vi har advokater som har har erstatningsrett og personskade som sitt spesialfelt. Samtalen vil være uforpliktende og du tilbys en gratis vurdering av saken.

Erstatningsutmåling – påkjørt av syklist som fotgjenger

Foreligger det et erstatningsansvar for syklisten kan du kreve erstatning for ditt fulle økonomiske tap. Hva innebærer egentlig dette? I erstatningsutmålingen er det vanlig å inndele erstatningen etter følgende erstatningsposter:

  1. Påført og fremtidig inntektstap
  2. Påført og fremtidig merutgift
  3. Tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet (hjemmearbeidserstatning)
  4. Menerstatning (tapt livsutfoldelse)
  5. Oppreisning (tort og svie)

Du kan lese nærmere om de enkelte erstatningspostene i artikkelen om erstatningsutmåling ved personskade.

Påkjørt av syklist som fotgjenger – advokatbistand?

Dersom det foreligger erstatningsansvar for syklisten, dekker forsikringsselskapet som hovedregel dine utgifter til advokat. Forsikringsselskapet er pliktig iht. skadeerstatningsloven § 3-1 å dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma dersom du er usikker på om du får dine advokatutgifter dekket.

Dersom du har innboforsikring har du rett til rettshjelpsdekning fra forsikringsselskapet. Rettshjelpsforsikringen kommer til anvendelse når det foreligger «tvist» dvs. at krav / erstatningsutbetalingen er bestridt fra motparten. Ved tvist vil rettshjelpsdekningen dekke opptil hele 80 % av dine advokatutgifter. Du må imidlertid betale en grunnegenandel mellom kr 2 000 – 4 000 og 20 % av advokatutgifter.

Kontakt vårt advokat for advokatbistand ved personskade – Påkjørt av syklist

Vårt advokatfirma har advokater som har personskade og erstatningsrett som spesialfelt. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken. Det er gledelig å bli kontaktet uansett.