Klage på erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet – Personskade

Klage på erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet – Personskade

Dersom du er misfornøyd med erstatningsoppgjøret fra forsikringsselskapet, bør du ta kontakt med advokat som kan gå gjennom saken og kvalitetssikre at erstatningsoppgjøret er korrekt. Som hovedregel har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokat dersom det foreligger ansvar i saken. Forsikringsselskapet betaler følgelig din advokatregning. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma og du vil bli kontaktet av en fagspesialist på personskade for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken.

Klage på erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet – personskade

Personskadeoppgjør er ofte vanskelig og komplisert. For den alminnelige mannen i gata kan det være vanskelig å vite hvilke regler og prinsipper som gjelder ved personskadeoppgjør. I tillegg er motparten som regel enten staten eller et forsikringsselskap som er ressurssterke parter. Styrkeforskjellen er stor og da kan det være greit at du er representert med advokat som kan ivareta dine interesser.

Når skal jeg ta advokat ved klage på erstatningsoppgjør?

Dersom du ønsker å klage på erstatningsoppgjøret fra forsikringsselskapet bør du ta kontakt med advokat før du evt. godtar et tilbud om endelig oppgjør. Helst, bør du ta kontakt med personskadeadvokat allerede i utredningsfasen. Personskadeadvokaten vil sørge for at erstatningsoppgjøret baserer seg på riktige premisser. Velger du likevel å klage bør klagen utformes i samråd med og av personskadeadvokaten. En personskadeadvokat vil fort finne ut hvilke erstatningsposter som er tvistetema i saken og vil jobbe med bevis / dokumentasjon for å sannsynliggjøre tapet.

Advokatbistand ved klage på erstatningsoppgjør – behov for personskadeadvokat?

Vær oppmerksom på at advokatutgifter som hovedregel dekkes av forsikringsselskapet dersom det foreligger et erstatningsansvar. Du har derfor krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til personskadeadvokat. Er du usikker på om forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter? Ikke vær bekymret, vi ordner med nødvendige papirer og søknader til forsikringsselskapet.

Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma og du vil bli kontaktet av en personskadeadvokat som er ekspert på personskade for en uforpliktende samtale eller gratis vurdering av saken. Det er gledelig å bli kontaktet uansett.